RSM Belgium
Languages

Languages

Duurzaamheid

Wat is Duurzaamheid of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een vennootschapsrechtelijk initiatief om de gevolgen van de vennootschap op het milieu en het maatschappelijk welzijn te beoordelen en er de verantwoordelijkheid voor op te nemen. Dit kan leiden tot kortlopende kosten die geen onmiddellijk financieel voordeel bieden voor de onderneming, maar die leiden tot positieve maatschappelijke en milieuveranderingen. Deze zelfregulering van ondernemingen is geïntegreerd in het businessmodel van de onderneming.

Duurzaamheid is een belangrijk hulpmiddel bij het creëren van het bedrijfsimago en de reputatie, maar tevens in het beperken van de kosten en het genereren van inkomsten op lange termijn.

Als vennootschappen en organisaties overwegen om duurzaamheid te integreren in hun manier van werken, moeten ze vier belangrijke aspecten van hun prestaties en de gevolgen ervan in overweging nemen: Economie, Milieu, Maatschappij & Governance

Wat is een duurzaamheidsverslag?

Een duurzaamheidsverslag is gebaseerd op niet-financiële informatie en is de voornaamste manier om te communiceren over de duurzaamheidsprestaties en de gevolgen ervan. Het is een hulpmiddel om aan de belanghebbenden te tonen hoe de strategie, de governance en de prestaties van de organisatie leiden tot het creëren van waarde.

Het dekt gebieden zoals:

 • Milieu
  • Gebruikte materiaal
  • Energie
  • Uitstoot, …
 •  Economie
  • Waarde
  • Gevolgen
  • Aanbestedingspraktijken, …
 • Maatschappij
  • Arbeidsomstandigheden
  • Mensenrechten
  • Gezondheid en veiligheid
  • Opleiding, …

 

Welke entiteiten rapporteren over duurzaamheid?

Alle soorten organisaties kunnen over duurzaamheid rapporteren.

Welke richtlijnen kunnen worden gebruikt om te rapporteren over duurzaamheid?

Een aantal richtlijnen of normen voor de verslaggeving werden opgesteld om te dienen als kader voor de verslaggeving over de duurzaamheid. De GRI (Global Reporting Initiative) richtlijnen worden momenteel het meeste gebruikt. De GRI-raad heeft zijn G4 richtlijnen in 2013 bekendgemaakt. De nieuwe GRI richtlijnen zullen vanaf 2018 van toepassing zijn.

 

RSM Belgium kan bijdragen tot het versnellen van uw overgang…

RSM Belgium kan u bijstaan in vier gebieden die een toegevoegde waarde bieden:

Het voorstellen van MVO in de Bestuurskamer als een belangrijke strategie voor verandering/overleving op lange termijn

In de komende jaren zullen organisaties geconfronteerd worden met een aantal globale trends, zoals de stijgende wereldbevolking, de toenemende schaarste van grondstoffen en water en de klimaatverandering. Deze megakrachten hebben verstrekkende gevolgen voor het organisatorisch model (bijv. hogere grondstofprijzen en hogere eisen van de belanghebbenden) maar kunnen worden omgezet naar opportuniteiten. RSM Belgium kan deze onderwerpen in de Bestuurskamer op de tafel leggen.

Om succesvol te zijn en risico's te beheren in de koolstofarme economie heeft u een weloverwogen strategie nodig. Wij kunnen helpen om dit complexe probleem te ontmantelen en u bijstaan bij het nemen van concrete acties om concurrentievoordelen te identificeren, de operationele doeltreffendheid te verhogen en risico's te beperken.

Op weg naar Duurzame Corporate Governance

Ongeacht de omvang van organisaties, zal een deugdelijk bestuur steeds belangrijker worden, vooral in het licht van de toegenomen transparantie die wordt vereist in de toeleveringsketens. RSM Belgium kan uw organisatie bijstaan in het ontwerpen van een blauwdruk voor een deugdelijk bestuur en een duidelijke structuur. Wij kunnen aan uw Bestuurders en managers opleidingen verstrekken over onderwerpen inzake duurzaamheid.

Het verstrekken van geïntegreerde/niet-financiële diensten inzake Boekhouding & Audit

Bij de financiële verslagen is het belangrijk voor de financiële belanghebbenden en voor het imago van de entiteit dat de vennootschap op een eerlijke manier wordt voorgesteld. Met het Initiatief voor Duurzaamheidsverslaggeving (Global Reporting Initiative - GRI) wordt voor organisaties een nieuwe standaard opgesteld om te rapporteren over niet-financiële informatie.

RSM Belgium kan u bijstaan bij het verzamelen van gegevens, bij de opstelling van een duurzaamheidsverslag, bij het verzekeren van de onderwerpen inzake duurzaamheid in een geïntegreerd verslag of bij de niet-financiële informatie van dit verslag.

Het benutten van onze fiscale expertise in de multinationale wereld over schone energie en het opstellen van een duurzame fiscale planning

Veel rechtsgebieden in Europa bieden incentives als maatregelen voor het gebruik van bijv. groene energie. Om de maatschappelijk verantwoorde maatregelen te ondersteunen, verstrekken wij advies over de implementatie om de kosten te beperken, bijv. van de energiebelastingen en overige accijnzen, van de sociale zekerheidsbijdragen en overige belastingen.

 

… en wij zouden het graag met u hebben over deze onderwerpen.

Heeft u interesse in een van deze belangrijke domeinen? Wenst u ideeën uit te wisselen over de huidige markttrends en de gevolgen ervan voor uw onderneming? Aarzel niet om contact op te nemen met onze RSM Belgium adviseurs:

Patricia Kindt

PAKI.jpg

 

Patricia heeft jaren ervaring in onderwerpen inzake duurzaamheid. Zij is voormalig Voorzitter van de Commissie " Sustainability" van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en lid van de commissie "Attestering van niet-financiële informatie".

Patricia heeft een uitgebreide kennis en verschillende opleidingen gevolgd in het GRI.


Profiel

Deborah Fischer

DEFI.jpg

Deborah is gespecialiseerd in corporate governance en is GRI G4 gecertificeerd. Zij volgde talrijke opleidingen inzake duurzaamheid.


Profiel

award_bbsr.png

Sinds enkele jaren is RSM Belgium vertegenwoordigd in de jury voor de Award voor Beste Belgische duurzaamheidsverslag. Alle informatie over deze award kan u vinden op de website : http://www.bestbelgiansustainabilityreport.be/

 

Brochure duurzaamheid

plaquette_sustainability.jpg

Onze algemene voorwaarden raadplegen : Algemene_voorwaarden_audit_nl.pdf

SUNSTAINABILITY INSIGHTS - 2019.1 NIEUWE CORPORATE GOVERNANCE CODE

23 October 2019
De Commissie Corporate Governance heeft onlangs een nieuwe code inzake deugdelijk bestuur gepubliceerd, de « Code 2020 ».

Sustainability Newsletter 2017-03 COP 23

10 November 2017
Kick-off of the 23rd edition of the Conference of the Parties What was in stake in the previous editions?

Sustainability Newsletter 2017-02 Law of September 3rd 2017 related to non-financial information

25 October 2017
Law of September, 3rd 2017 Belgium has translated the European Directive related to the publication of non-financial information and diversity information for some large entities in the law of September, 3rd 2017. This law amends article 96 of the company code concerning the management report content.

Sustainability Newsletter 2016-03 New GRI standards

30 December 2016
What is the new structure ? What are the differences between G4 and GRI standards ? How to use/reference the standards?   Read more :

Sustainability Newsletter 2016-02 Award for the Best Belgian Sustainability Report 2016

11 August 2016
Award for the Best Belgian Sustainability Report 2016 Who can participate ? Categories of reports Evaluation criteria Why should your organization apply to the Awards 2016? Apply for the Awards 2016 !

Sustainability Newsletter 2016-01 Non Financial reporting

9 January 2016
European Directive 2014/95/EU regarding the disclosure of non-financial and diversity information by certain large underakings or groups Entities to which the directive applies Objective of the directive Which information should be disclosed