Fiscaal advies en consultancy

Directe fiscaliteit, BTW, fiscale bijstand

Een goede belastingstrategie optimaliseert de prestaties op het vlak van beheer.


Directe en indirecte belastingen

  • Adviesverlening inzake BTW
  • Belastingaangiften voor vennootschappen en personen
  • Fiscale optimalisatie in België en wereldwijd
  • Fiscaliteit voor buitenlandse kaderleden en niet-inwoners
  • Verdediging en vertegenwoordiging inzake belastingen
  • BTW-aangiften en vertegenwoordiging bij de BTW
  • Successieplanning en vermogensstructuren
  • Aanvraag ruling
  • Transfer pricing

 

Tax Services BROCHURE

plaquette_intertax.jpg

 

Onze algemene voorwaarden raadplegen : Algemene_voorwaarden_fiduciaire_nl.pdf 

Tax Insights | December 2022 | Gemengde btw-plicht – kennisgeving werkelijk gebruik

30 December 2022
  Uiterlijk op 1 juli 2023 moeten alle gemengde btw-plichtigen de Belgische btw-administratie elektronisch op de hoogte brengen van de optie voor de toepassing van de methode van het werkelijk gebruik om het recht op aftrek van btw te bepalen.

Tax Insights | December 2022 | Verlegging van heffing bij werken in onroerende staat: wijzigingen vanaf 1 januari 2023

30 December 2022
  Vanaf 1 januari 2023 zal de verlegging van heffing van btw bij werken in onroerende staat toegepast worden zodra de afnemer periodieke btw-aangiftes indient.

Tax Insights | December 2022 | Btw-procedure: wijzigingen vanaf 2023 en 2024

30 December 2022
  De Belgische btw-wetgeving wordt vanaf 1 januari 2023 gewijzigd wat betreft de verjaringstermijn, de bewaringstermijn en de toepasselijke rentevoet. Daarnaast is er een wetsontwerp goedgekeurd waarin de btw-keten en de verwerking van periodieke btw-aangifte gemoderniseerd zal worden vanaf 2024.

Tax Insight | Oktober 2022 | Transfer Pricing

7 October 2022
Prefiling- en rulingsverzoeken voor verrekenprijzen en innovatieaftrek met betrekking tot boekjaar 2022 moeten vóór 30 november 2022 worden ingediend.  

Tax Insights juni 2022 - Buitenlandse btw-teruggaaf. Niet vergeten aanvraag in te dienen!

1 July 2022
Naast de verschillende binnenlandse mogelijkheden om btw-liquiditeitsproblemen te voorkomen (versnelde teruggaaf, aanpassing van de periodiciteit van de aangiften, enz.), wordt de teruggaaf van buitenlandse btw vaak over het hoofd gezien. 

Tax Insights mei 2022 - ATAD 3: Voorstel Europese Commissie betreffende lege vennootschappen

25 May 2022
INLEIDING Op 22 december 2021 heeft de Europese Commissie een ontwerp-richtlijn bekendgemaakt die gericht is op de bevordering van een efficiënt en eerlijk belastingstelsel voor ondernemingen binnen de Europese Unie. 

Tax Insights mei 2022 - UBO register: mis de volgende jaarlijkse bevestiging niet!

19 May 2022
Ter herinnering: vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, trusts en andere juridische constructies die in België gevestigd zijn, moeten hun uiteindelijke begunstigde(n) aangeven in het UBO-register.

Tax Insights mei 2022 - Btw-teruggaaf - Niet-eu-ondernemingen: electronisch!

13 May 2022
Vanaf 1 juli 2022 dienen niet in de EU gevestigde btw-plichtigen de teruggaaf van Belgische btw elektronisch in te dienen. Dit om de teruggaafverzoeken van onder meer Britse ondernemingen, efficiënter te kunnen verwerken. Zo wordt de procedure voor teruggaaf grotendeels gelijkgeschakeld met de procedure voor EU-ondernemingen. 

Tax Insights april 2022 - Versoepeling ficheverplichting 281.50

28 April 2022
Eerder dit jaar werd de ‘wet houdende diverse fiscale bepalingen’ dd. 21 januari 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Tax Insights april 2022 - Kadastraal inkomen buitenlands onroerend goed vastgesteld

28 April 2022
De fiscus heeft sinds eind vorige maand het kadastraal inkomen (hierna genoemd: KI) van het buitenlandse vastgoed van Belgen vastgelegd en betekend aan de Belgische eigenaars.  Dit KI zal vanaf dit jaar in de Belgische aangifte in de personenbelasting moeten worden opgenomen.

Tax Insights maart 2022 - Bepaalt fiscaliteit de keuze van uw wagenpark?

23 March 2022
De populariteit van bedrijfswagens heeft ongetwijfeld te maken met de hoge belastingdruk die we in België kennen op bezoldigingen voor medewerkers door de werkgever.  Hierdoor zijn bedrijfswagens in de loop van de jaren nog populairder geworden en werden ze onderwerp van discussie in het parlement en de regering.

Tax Insights maart 2022 - Btw-vrijstelling voor vervoerdiensten die rechtstreeks verband houden met een uitvoer van goederen

22 March 2022
België volgt het advies van het Hof van Justitie (HvJEU, C-288/16) en beperkt de werkingssfeer van de vrijstelling voor exportgerelateerde vervoersdiensten.

Tax Insights februari 2022 - Vergroening van de autofiscaliteit in de vennootschapsbelasting: een overzicht

28 February 2022
De wet van 25 november 2021 tot hervorming van de autofiscaliteit laat weinig aan de verbeelding over. Bedrijfswagens met CO₂-uitstoot zullen fiscaal worden ontmoedigd en zullen wellicht geleidelijk aan uit het straatbeeld verdwijnen.

Tax Insights februari 2022 - Franse invoer-btw - nieuwe regeling vanaf 01/01/2022 - Gevolgen en overgangsperiode voor buitenlandse bedrijven

3 February 2022
Met ingang van 1 januari 2022 wordt de btw-terugvordering bij invoer in Frankrijk overgedragen van de douaneautoriteiten (DGDDI) naar het Directoraat-Generaal Overheidsfinanciën (DGFIP).   Hieronder vindt u de belangrijkste elementen van deze wijziging.

Tax Insights januari 2022 - Programmawet van 27 december 2021 - nieuw aanslagstelsel voor buitenlandse belastingplichtigen en onderzoekers

24 January 2022
Zoals aangekondigd in onze Tax Insights van december 2021 heeft de Belgische regering, na het akkoord over de federale begroting, beslist om het bestaande bijzondere aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden aan te passen naar een nieuw fiscaal regime dat in werking is getreden op 1 januari 2022.

Pages

Our Newsletters