RSM Belgium
Languages

Languages

Fiscaal advies en consultancy

Directe fiscaliteit, BTW, fiscale bijstand

Een goede belastingstrategie optimaliseert de prestaties op het vlak van beheer.


Directe en indirecte belastingen

  • Adviesverlening inzake BTW
  • Belastingaangiften voor vennootschappen en personen
  • Fiscale optimalisatie in België en wereldwijd
  • Fiscaliteit voor buitenlandse kaderleden en niet-inwoners
  • Verdediging en vertegenwoordiging inzake belastingen
  • BTW-aangiften en vertegenwoordiging bij de BTW
  • Successieplanning en vermogensstructuren
  • Aanvraag ruling
  • Transfer pricing

 

Tax Services BROCHURE

plaquette_intertax.jpg

 

Onze algemene voorwaarden raadplegen : Algemene_voorwaarden_fiduciaire_nl.pdf 

Tax Insights 03- 2018 Btw op onroerende verhuur: alsnog goedgekeurd?

30 March 2018
De Belgische federale regering heeft onlangs de btw-hervorming inzake onroerende verhuur alsnog goedgekeurd Draagwijdte (B2B):  

Tax Insight 12-2017: Volledig Belgisch geldverkeer binnenkort toegankelijk voor gerecht en fiscus

23 December 2017
Er is een wet in de maak die het in 2011 opgerichte Centraal Aanspreekpunt bij de Nationale Bank van België gevoelig uitbreidt. 1. Actuele staat

Tax Insight 12-2017: transfer pricing deadline uitgesteld naar 31 maart 2018

21 December 2017
De Belgische fiscale administratie heeft, op 28 november 2017, meegedeeld dat er uitstel wordt verleend voor het indienen van het Groepsdossier, het Notificatieformulier, het Landenrapport en het Lokaal dossier, die opgemaakt moeten worden door Belgische entiteiten (ultieme moeder entiteit wat het Landenrapport betreft) van multinationale groepen, en waarvoor de oo

Tax Insights 12-2017 - Btw december voorschot voor 24/12 te betalen!

7 December 2017
Vanaf dit jaar moeten btw-kwartaalaangevers, net zoals btw-maandaangevers vóór 24 december van elk jaar nagaan of zij al dan niet een december voorschot moeten betalen. Dit decembervoorschot is:

Tax Insights 12-2017 - Voordeel alle aard IT-apparatuur vanaf 2018

7 December 2017
Vanaf 1 januari 2018 zullen de voordelen alle aard onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing met betrekking tot het privégebruik van IT-apparatuur dat door het bedrijf gratis ter beschikking wordt gesteld, geactualiseerd worden.

Tax Insights 12-2017 B2G e-facturering: bent u er klaar voor?

1 December 2017
Uiterlijk eind november 2018 zullen de centrale overheidsdiensten niet langer facturen op papier aanvaarden. Dit betekent dat alle facturen verplicht elektronisch uitgereikt moeten worden.

Tax Insight 07-2017 - Zomerakkoord

30 July 2017
Maatregelen genomen in het zomerakkoord van 26 juli 2017   Tarief Vennootschapsbelasting

Tax Insight 02-2017 - Fiscale nieuwigheden

26 February 2017
Aanpassingen aangebracht door de Programmawet van 25 december 2016 Andere fiscale nieuwigheden van toepassing vanaf 1 januari 2017 Maatregelen en wijzigingen verwacht in de loop van 2017 Indien u bijkomende informatie wenst in verband met bovenstaande, staat het Tax team van RSM België te uwer beschikking.

Tax Insight 02-2017 - Afschaffing van de betalingen van BTW kwartaalvoorschotten vanaf 1 april 2017!

5 February 2017
Verplichting tot het betalen van voorschotten voor kwartaalaangevers Nieuwe regels van toepassing vanaf 1 april 2017   Indien u bijkomende informatie wenst in verband met bovenstaande, of BTW assistentie, staat het tax team van RSM België te uwer beschikking. Bekijk ons Tax Insight :

Pages

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us