Fiscaal advies en consultancy

Directe fiscaliteit, BTW, fiscale bijstand

Een goede belastingstrategie optimaliseert de prestaties op het vlak van beheer.


Directe en indirecte belastingen

  • Adviesverlening inzake BTW
  • Belastingaangiften voor vennootschappen en personen
  • Fiscale optimalisatie in België en wereldwijd
  • Fiscaliteit voor buitenlandse kaderleden en niet-inwoners
  • Verdediging en vertegenwoordiging inzake belastingen
  • BTW-aangiften en vertegenwoordiging bij de BTW
  • Successieplanning en vermogensstructuren
  • Aanvraag ruling
  • Transfer pricing

 

Tax Services BROCHURE

plaquette_intertax.jpg

 

Onze algemene voorwaarden raadplegen : Algemene_voorwaarden_fiduciaire_nl.pdf 

Tax Insights maart 2021 - Vergoedingen voor thuiswerk verduidelijkt in nieuwe circulaire

16 March 2021
Er werd nooit eerder zo vaak en op zulk grote schaal van thuis gewerkt als sinds het begin van de Covid-19 pandemie vorig jaar.

Tax Insights maart 2021 - Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme 4.0 – Actie voor 16 maart

9 March 2021
Ondernemingen met een exploitatiezetel gelegen in het Vlaams Gewest die een omzetdaling van minstens 60% kunnen aantonen voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 januari 2021, komen in aanmerking voor het Nieuwe Vlaams Beschermingsmechanisme 4.0.

Tax Insights maart 2021 - Btw-deadlines 31 maart 2021

9 March 2021
Uiterlijk op 31 maart 2021 dienen sommige belastingplichtigen bepaalde acties te ondernemen vanuit een btw-oogpunt. Hieronder zetten we de verschillende acties op een rijtje. 

Tax Insights maart 2021 - Vennootschapsbelasting – De wederopbouwreserve is eindelijk goedgekeurd door het federaal parlement

5 March 2021
Om het hoofd te bieden aan de financiële en economische moeilijkheden waarmee Belgische bedrijven geconfronteerd worden door de COVID-19-pandemie, heeft de federale overheid een reeks steunmaatregelen aangenomen om de liquiditeit en solvabiliteit van bedrijven en zelfstandigen in België te bevorderen. 

Tax Insights februari 2021 - Einde ongelijke fiscale behandeling van buitenlands onroerend goed

24 February 2021
De plenaire vergadering van de Kamer heeft op 11 februari 2021 een wetsontwerp goedgekeurd dat komaf maakt met de ongelijke behandeling van huurinkomsten uit buitenlands onroerend goed. België werd hiervoor reeds veroordeeld door het Europese hof van Justitie.

Tax Insights februari 2021 - Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (cao nr. 90 bonus)

9 February 2021
Het niet-recurrente resultaatsgebonden voordeel is een collectieve bonus die verbonden is aan het behalen van bepaalde doelstellingen die kennelijk onzeker zijn bij de invoering van het bonusplan.

Tax Insights januari 2021 - UBO-Register : Jaarlijkse verificatieverplichting - Verantwoordingsstukken

19 January 2021
De implementatie van het Belgisch UBO-register heeft tot op vandaag al flink wat inkt doen vloeien.

Tax Insights januari 2021 - De fiscus zal kadastraal inkomen bepalen van buitenlandse panden

8 January 2021
De Belgische fiscus zal het kadastraal inkomen bepalen van buitenlandse panden dewelke door Belgische inwoners verhuurd worden.

Tax Insights november 2020 - Dubbele belasting op dividenden van Franse oorsprong – de Belgische fiscus opnieuw teruggefloten

27 November 2020
Op 15 oktober 2020 heeft het Belgische Hof van Cassatie, het hoogste rechtscollege in ons land, voor de tweede keer al geoordeeld dat de dubbele belasting op dividenden van Franse oorsprong niet wettelijk is.

Tax Insights november 2020 - VAT - 6% btw op afbraak- en heropbouwwerken

13 November 2020
De ministerraad heeft een nieuw akkoord bereikt in verband met de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% op afbraak- en heropbouwwerken van privéwoningen.

Tax Insights september 2020 - Update fiscale steunmaatregelen Coronacrisis - Vennootschapbelasting

15 September 2020
Met de wet van 15 juli 2020 houdende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie, ondertussen gedoopt als de zogenaamde Corona III-wet, voorziet de federale wetgever in een nieuw resem fiscale steunmaatregelen om de verreikende impact van de COVID-19 crisis op onze economie te temperen.

Tax Insights augustus 2020 - Nieuwe btw-regels voor e-commerce (B2C) vanaf 1 juli 2021

26 August 2020
Als reactie op de snelle ontwikkeling van de digitale economie hebben de Europese Raad en de Europese Commissie de bestaande btw-regelgeving voor de e-commerce aangepast.  De wijzigingen beogen de administratieve formaliteiten te vereenvoudigen en de kosten voor leveranciers en dienstverleners die online werken te verlagen. 

Tax Insights augustus 2020 - COVID-maatregelen: Geen decembervoorschot in 2020

26 August 2020
Eenieder die in België gehouden is periodieke btw-aangiften in te dienen, moet uiterlijk op 24 december een btw-voorschot betalen dat in principe gelijk is aan de btw die verschuldigd is op basis van de vorige btw-aangifte (derde kwartaal/november). 

Tax Insights juli 2020 - Nieuwe Covid-19 maatregelen – Vennootschapsbelasting en Belasting Niet Inwoners – vennootschappen

9 July 2020
Het coronavirus blijft een grote impact hebben op de Belgische economie. Bedrijven doen er alles aan om een faillissement te vermijden en ondervinden moeilijkheden met het keren van de precaire financiële situatie waarin ze zich momenteel bevinden. 

Tax Insights juni 2020 - Zomerregeling voor btw-aangifteverplichtingen

29 June 2020
Tijdens de zomervakantie kan het voor bedrijven moeilijk zijn om de naleving van haar btw-verplichtingen goed op te volgen. 

Pages

Our Newsletters