Tax & Employer Services

Payroll & HR Insights | Oktober 2022 | Mogelijke gevolgen van het nieuwe burgerlijk wetboek wat het arbeidsrecht betreft

26 October 2022
Sinds enkele jaren werkt de wetgever aan een grondige hervorming van het Burgerlijk Wetboek. We weten nu welke richting is ingeslagen en welke wijzigingen zijn aangebracht in dit fundamentele stuk wetgeving. Het ziet ernaar uit dat de nieuwe wetgeving ook gevolgen zal hebben voor de arbeidsverhoudingen.

Payroll & HR Insights november 2021 - Diverse thema's

26 November 2021
RSM Belgium | Tax informeert u graag over belangrijke thema’s.

Payroll & HR Insights augustus 2021 - Diverse thema’s

5 August 2021
Ook tijdens deze zomervakantieperiode blijven we informeren over payroll en HR wijzigingen.

HR Insights juni 2021 - Verhoogde kilometervergoeding dienstverplaatsingen vanaf 1 juli 2021

28 June 2021
De forfaitaire kilometervergoeding die een werkgever belastingvrij kan toekennen voor het gebruik van een privéwagen, -motorfiets of -bromfiets voor professionele verplaatsingen stijgt vanaf 1 juli 2021 naar 0,3707 euro per kilometer.

HR Insights april 2021 - Vaccinatieverlof als klein verlet & Maandelijkse corona telewerkaangifte vanaf 1 april 2021 (UPDATE)

6 April 2021
Vaccinatieverlof als klein verlet U heeft allicht informatie opgevangen over het befaamde vaccinatieverlof. De wet die hierin voorziet werd recent goedgekeurd door het federaal parlement. Het is nu nog wachten op de publicatie in het Belgisch Staatsblad. 

HR Insights maart 2021 - Maandelijkse corona telewerkaangifte vanaf 1 april 2021

30 March 2021
Vanaf april 2021 moeten werkgevers verplicht maandelijks een aangifte bij de RSZ indienen in het kader van de controle op het verplichte telewerk dat momenteel geldt omwille van de corona-crisis. De verplichting geldt voor alle werkgevers, behalve voor de ondernemingen die verplicht volledig gesloten zijn.

HR Insights februari 2021 - Update corona maatregelen

25 February 2021
Wij willen u graag op de hoogte brengen van een aantal wijzigingen in het kader van de maatregelen genomen door de overheid met betrekking tot de coronacrisis. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID CORONA De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona is verlengd tot en met 30 juni 2021. De procedure blijft ongewijzigd.

HR Insights februari 2021 - CAO telewerk corona

9 February 2021
De Belgische regelgeving kende tot voor kort twee vormen van telewerk: structureel en occasioneel. Op 26 januari 2021 trad een CAO in werking die een kader creëert voor het door de overheid aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis. Deze geldt tot en met 31 december 2021.

HR Insights januari 2021 - Diverse thema’s

20 January 2021
Bij de ingang van het nieuwe jaar brengen wij u graag op de hoogte van een aantal wijzigingen en nieuw ingevoerde zaken.

HR Insights december 2020 - Geschenken of (geschenk)cheques om aan uw werknemers te geven naar aanleiding van de feestdagen

2 December 2020
Vraagt u zich als werkgever af welke geschenken u zou mogen geven aan uw werknemers en onder welke voorwaarden dat eventueel kan in België? In deze nieuwsbrief vindt u een kort overzicht van de mogelijkheden in dit verband.

HR Insights november 2020 - Tijdelijke werkloosheid door corona – opnieuw naar de vereenvoudigde procedure vanaf 1 oktober 2020

13 November 2020
Op 6 november besliste de federale regering om terug te keren naar de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid door corona en dit voor alle werkgevers en werknemers voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021.

HR Insights oktober 2020 - Saldo vakantiedagen 2020 en feestdagen 2021

5 October 2020
Bij de ingang van het laatste kwartaal van het jaar, willen wij graag uw aandacht vragen voor onderstaande zaken.

HR Insight augustus 2020 - Het systeem van tijdelijke werkloosheid na de coronapandemie

26 August 2020
Belgische werkgevers hebben in principe de mogelijkheid om zich te beroepen op bepaalde vormen van tijdelijke werkloosheid in tijden van nood, indien daarvoor de nodige voorwaarden voldaan zijn.

HR Insights augustus 2020 - Diverse thema’s

25 August 2020
Ook deze maand brengt het coronavirus weer enkele nieuwigheden en wijzigingen voor werkgevers met zich mee. CONSUMPTIECHEQUE Om ten tijde van de corona-crisis de koopkracht te verhogen en de zwaarst getroffen sectoren een financieel duwtje in de rug te geven, creëerde de Belgische regering de consumptiecheque. 

HR Insights juli 2020 - Wijzigingen vervoerskosten vanaf 1 juli 2020

7 July 2020
Vanaf 1 juli 2020 doen zich enkele wijzigingen voor in verband met de verplaatsingen van uw werknemers. In een eerder bericht (april 2020) informeerden we u reeds over de verplichting tot het toekennen van een fietsvergoeding binnen het paritair comité 200. Op nationaal niveau vinden ook volgende wijzigingen plaats:

Pages

Our Newsletters