RSM Belgium
Languages

Languages

Seminarie Actualiteit Vennootschapsbelasting 2019

tax_seminar_2019_linkedin_new.jpg

 

Met dank aan het zomerakkoord werd de vennootschapsbelasting zeer grondig hervormd. Op gefaseerde wijze worden tal van nieuwe maatregelen ingevoerd. Bepaalde maatregelen zijn reeds inwerking getreden sinds boekjaar 2018. Tweede en derde fase zullen starten in 2019 en 2020. Graag willen wij u informeren over deze nieuwe maatregelen. De vennoten van RSM België hebben het genoegen u hiervoor uit te nodigen om deel te nemen aan het seminarie “Actualiteit Vennootschapsbelasting”.

 

Onze belastingconsulenten zullen u een duidelijk overzicht geven van de verschillende nieuwe maatregelen, hun effecten en de inwerkingtreding. Volgende onderwerpen zullen zeker aan bod komen:

 • Het nieuwe belastingtarief in de vennootschapsbelasting
 • De minimum bezoldiging voor bestuurders
 • Wijziging van de aftrek voor ontvangen dividenden
 • De investeringsaftrek voor KMO’s
 • Gedeeltelijke vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing
 • De vernieuwde aftrek voor risicokapitaal
 • Investeringsreserve voor KMO’s
 • Invoering van een korf voor een minimale belastbare basis
 • Het nieuwe systeem van fiscaal belaste kapitaalverminderingen  
 • Fiscaal vrijgestelde meerwaarden op aandelen
 • Nalatigheids- en moratoriuminteresten
 • Minimum belastbare basis bij niet aangifte
 • Voorafbetalingen
 • Impact van correcties bij een belastingcontrole 
 • Provisies voor risico’s en kosten
 • Matching principe
 • Herfacturatie van autokosten
 • Beperking van de interestaftrek
 • De nieuwe fiscale consolidatie (groepsbijdrage)
 • Strijd tegen de hybride mismatches
 • Invoering van een CFC stelsel
 • Uitbreiding van het concept vaste inrichting
 • Buitenlandse verliezen
 • Fiscaal stelsel van afschrijvingen
 • Autokosten
 • Niet-aftrekbaarheid van boeten
 • Bijzondere aanslag
 • Welke marktrente is aftrekbaar?
 • Mobilisatie vrijgestelde reserves

 

U kunt aansluiten op volgende data:

 • Gosselies, maandag 18/3 (Point Centre, Avenue Georges Lemaître 19, 6041 Gosselies) (Franstalige sessie 16-18u, onthaal vanaf 15u30)
 • Antwerpen, vrijdag 22/3 (kantoor RSM Belgium, Posthofbrug 10, 2600 Berchem) (Nederlandstalige sessie 12-14u, onthaal vanaf 11u30)
 • Zaventem, woensdag 3/4 (kantoor RSM Belgium, Lozenberg 22, 1932 Zaventem) (Franstalige sessie 16-18u, onthaal vanaf 15u30)
 • Zaventem, donderdag 4/4 (kantoor RSM Belgium, Lozenberg 22, 1932 Zaventem) (Nederlandstalige sessie 16-18u, onthaal vanaf 15u30)

Er wordt u een broodjesbuffet aangeboden.

 

U kan zich inschrijven door uw bevestiging voor 13 maart 2019 terug te mailen naar taxseminar@rsmbelgium.be (met opgave van de datum van het seminarie dat u wenst te volgen). 

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70

or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us