Belgium
Languages

Languages

Onze waarden

 

vision_and_values.png

Onze cultuur : de mens, de ethiek en de competentie

Het is onmogelijk een goed advies te geven zonder een hoge graad van competentie. De ontwikkeling van kennis, de motivatie, de persoonlijke ontplooiing zijn van fundamenteel belang voor het respect en de vertrouwensrelatie van onze klanten.

 

Onze doelstelling : denken en handelen op lange termijn

Onze bijstand, die multidisciplinair en onafhankelijk is, in de complexe materies van het economische, maatschappelijke en financiële, legt de nadruk op de ontwikkeling van duurzame strategieën voor onze klanten.

 

Onze aanwezigheid : een nationale groep verbonden aan een internationaal netwerk

Onze groep, méér dan 170 personen, bevindt zich in zes sites in de drie gewesten van het land. Wij zijn het Belgisch lid van RSM International, zesde mondiaal netwerk van onafhankelijke auditkantoren, accountancy en adviesverlening in méér dan 116 landen.