RSM Belgium
Languages

Languages

Search

News article
23 December 2017
De ‘European Business Awards’, gesponsord door RSM, lijst de beste bedrijven in 34 Europese landen op als ‘Ones to Watch’.   De ‘Ones to Watch’-bedrijven voor elk van de 34 landen zijn te raadplegen op www.businessawardseurope.com. Bedrijven op de ‘...
News article
23 December 2017
Publication article
28 January 2018
Nieuw: de winstpremie Vanaf 1 januari 2018 kunnen werkgevers - onder bepaalde voorwaarden en mits het naleven van de procedure - de nieuwe sociaal en fiscaal aantrekkelijke winstpremie uitkeren aan hun werknemers. Wijninckx-bijdrage verhoogt De...
News article
3 February 2018
RSM breaks through US$5bn global revenue | RSM Global Increased global footprint into eight new countries, including the introduction of RSM Canada International client referrals grew by 20%(1) as global RSM brand gains strength Sub-Saharan...
Publication article
30 March 2018
De Belgische federale regering heeft onlangs de btw-hervorming inzake onroerende verhuur alsnog goedgekeurd Draagwijdte (B2B):   Enkel de verhuur van nieuwe gebouwen (of fundamenteel vernieuwde gebouwen) kan onderworpen worden aan btw. Louter...
Publication article
2 August 2018
1. Wat? Elke belastingplichtige loopt wel hier of daar buitenlandse btw op, die uiteraard niet gerecupereerd kan worden via de Belgische btw-aangifte, maar wel via de zogenaamde 8e Richtlijn btw-teruggaafprocedure. Gelet op het feit dat zo’n...
Publication article
2 August 2018
Vanaf 2019 zullen er een aantal wijzigingen aan de Intrastat-aangifte voor verzendingen aangebracht worden. De Intrastat-aangifte voor verzendingen zal 2 bijkomende velden bevatten: - het land van herkomst van de goederen; - het btw-...
Publication article
20 August 2018
Eind vorige maand keurde de ministerraad een wetsontwerp goed voor de invoering van een mobiliteitsbudget vanaf 1 oktober 2018. Dit budget is een alternatief voor de bedrijfswagen. Werknemers kunnen hun bedrijfswagen inruilen voor een...
Publication article
22 August 2018
RSM Belgium informeert u   Volgens de Minister van Financiën, is de vroegere btw-regelgeving rond boetes vaak veel te streng: niet alleen waren de bedragen heel hoog, er werd ook geen rekening gehouden met de aard van de overtreding. Bijgevolg heeft...
Publication article
23 August 2018
De regering heeft tijdens de jongste begrotingsbesprekingen beslist een verplichting in te voeren tot opmaak van een fiscale fiche en inhouding van bedrijfsvoorheffing ingeval gratis aandelen, aandelen met korting of andere voordelen van alle aard...

Pages