RSM Belgium
Languages

Languages

Search

News article
19 February 2019
  Met dank aan het zomerakkoord werd de vennootschapsbelasting zeer grondig hervormd. Op gefaseerde wijze worden tal van nieuwe maatregelen ingevoerd. Bepaalde maatregelen zijn reeds inwerking getreden sinds boekjaar 2018. Tweede en derde fase...
News article
27 February 2019
Het wordt steeds waarschijnlijker dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie “zonder deal” verlaat op 29 maart 2019 (om middernacht).   Hoewel er nog heel veel onduidelijkheid bestaat over de praktische gevolgen hiervan, zijn er toch heel wat (...
Publication article
28 February 2019
De termijn waarbinnen de gegevens van uiteindelijke begunstigden van rechtspersonen, (internationale) vzw’s, stichtingen, trusts en fiducieën in het UBO-register (“Centraal register voor uiteindelijke begunstigden”) geregistreerd moeten worden, werd...
News article
18 March 2019
Join the first in a series of cybersecurity webinars: Safeguard your business from phishing attacks Phishing has been in existence almost as long as the email function itself. An unskilled hacker can easily trick you into submitting your...
News article
25 March 2019
    Beste klant,   Met dank aan het zomerakkoord werd de vennootschapsbelasting zeer grondig hervormd. Op gefaseerde wijze worden tal van nieuwe maatregelen ingevoerd. Bepaalde maatregelen zijn reeds inwerking getreden sinds boekjaar 2018. Tweede...
Publication article
25 March 2019
IT Advisory heeft voor u de belangrijkste hoogtepunten van de afgelopen 3 maanden samengevat in haar GDPR nieuwsbrief van oktober 2018. U komt te weten welke nieuwe wetgeving er geldt voor camerabewaking op de werkvloer, hoe u persoonsgegevens...
Publication article
9 April 2019
Het wetsvoorstel tot afschaffing van de afzonderlijke aanslag van 5% bij onvoldoende bedrijfsleidersbezoldiging werd donderdag 4 april 2019 door de Kamer in plenaire vergadering algemeen goedgekeurd. Ingevolge de schrapping van artikel 219quinquies...
Publication article
18 April 2019
In de Tax Insight van augustus 2018 bespraken we reeds de waarschijnlijke invoering van een verplichting tot opmaak van een fiscale fiche en inhouding van bedrijfsvoorheffing ingeval gratis aandelen, aandelen met korting of andere voordelen van alle...
Publication article
25 April 2019
De nieuwe EU Auteursrechtrichtlijn Na een lange strijd tussen verschillende belanghebbenden stemde het Europees Parlement de nieuwe auteursrechtrichtlijn goed. Het auteursrecht zorgt ervoor dat auteurs en andere makers erkenning, adequate...

Pages