RSM Belgium
Languages

Languages

Search

Publication article
23 October 2019
De Commissie Corporate Governance heeft onlangs een nieuwe code inzake deugdelijk bestuur gepubliceerd, de « Code 2020 ». Deze Code zet duurzame waardecreatie centraal en maakt het dus ook mogelijk om te koppelen aan de rapporteringsvereisten die...
Publication article
28 October 2019
Met het arrest van 17 oktober 2019 vernietigde het Grondwettelijk Hof de wet van 7 februari 2018 op de effectentaks dewelke op 10 maart 2018 is in werking getreden. Deze taks was verschuldigd door personen die titularis waren van één of meer...
Publication article
14 November 2019
Inleiding Aangezien de uitoefening van een btw-vrijgestelde activiteit geen recht op aftrek verleent, verenigen verschillende beoefenaars van een (para)medisch beroep zich vaak in een samenwerkingsverband teneinde hun beroepsmatige beheers- en...
Basic page
17 November 2019
Discover our updated version of the book "Doing business in Belgium"    
News article
19 November 2019
CLICK HERE TO REGISTER :
Publication article
21 November 2019
De Commissie Corporate Governance heeft recentelijk een nieuwe code inzake deugdelijk bestuur gepubliceerd, de “Code 2020”.  Zoals de eerdere versies, is deze code te beschouwen als “soft law”.  De code is opgebouwd rond tien grote principes die als...
Publication article
22 November 2019
Op 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna genoemd, ‘WVV’) in werking getreden. Zoals reeds vermeld in onze eerdere Tax Insight van de maand juni heeft de wetgever voorzien in een overgangsperiode voor per 1 mei...
Publication article
26 November 2019
Elke belastingplichtige die handelingen verricht binnen de Europese Unie (EU) is verplicht om te voldoen aan de Europese btw-regels en formaliteiten. Vanaf 1 januari 2020 zullen er enkele wijzigingen worden doorgevoerd onder de vorm van vier ‘Quick...
Publication article
9 December 2019
In het algemeen hoeven er voor btw geen voorschotten (meer) te worden betaald. Een uitzondering hierop blijft het decembervoorschot. Iedere btw-plichtige die een btw-saldo moest betalen op basis van zijn btw-aangifte van het derde kwartaal of...
Job post
17 December 2019
Personal Skills Strong customer focus Able to talk about technology in simple terms A logical thinker Problem solver with strong analytical skills Able to work well in a team Ability to stick to strict deadlines Organized Ability to prioritise...

Pages