Accountancy en expertise

progress_bar_accountancy.jpg

De kwaliteit van de boekhouding van een bedrijf is een voorteken van de prestaties en de cultuur van het bedrijf. 


Vaste opdrachten, punctuele en gespecialiseerde diensten

  • Oprichting van vennootschappen: statuten, financieel plan, inschrijving en belastingplicht
  • Organisatie en beheer van de boekhouding
  • BTW- en belastingaangiften
  • Opmaken van balansen en jaarrekeningen
  • Financiële analyse
  • Consolidatie van groepsrekeningen
  • Outsourcing van boekhoudkundige diensten
  • Algemeen secretariaat: bijstand bij het opmaken van de notulen, wettelijke bekendmakingen
  • Domiciliëringsdiensten, ter beschikkingstelling van de maatschappelijke zetel
  • Family business diensten, hulp bij vermogensplanning

 

Onze algemene voorwaarden raadplegen  : Algemene Voorwaarden Fiduciaire

Tax Insights juni 2020 - Coronavirus: Impact COVID-19 op Transfer Pricing beleid

12 June 2020
De uitbraak van het coronavirus neemt de wereldeconomie en het bedrijfsleven in een nooit eerder geziene wurggreep. Globaal hebben inmiddels quasi alle landen drastische maatregelen moeten overwegen ter bestrijding van deze pandemie. Het behoeft weinig betoog dat gesloten landsgrenzen een stevige rem zetten op de internationale handel.

Our Newsletters