Assurance Insights

Assurance Insights Maart 2020: Uitstel van algemene vergaderingen

30 March 2020
De Minister van Justitie heeft een aantal volmacht besluiten opgesteld ondermeer over het uitstel van de datum van de algemene vergadering   Deze besluiten nemen voorlopig de einddatum van 19 april als uitgangspunt maar deze datum kan desgevallend worden verlaat indien de algemene coronamaatregelen zouden worden verlengd. 

Assurance Insights maart 2020 : Hoe raden van bestuur en algemene vergaderingen organiseren tijdens de quarantaine ?

30 March 2020
In het kader van de coronacrisis en de verplichte quarantaine bevinden vele ondernemingen zich vandaag in uitzonderlijke omstandigheden die het houden van raden van bestuur en algemene vergaderingen bemoeilijken.

ASSURANCE INSIGHTS-MAART 2020-WVV – WELKE AANDACHTSPUNTEN VOOR VZW’S ?

20 March 2020
De goedkeuring van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) dateert van 28 februari 2019. De verplichtingen van toepassing op de VZW's, de IVZW’s en de stichtingen zijn voortaan geïntegreerd in hetzelfde Wetboek als de verplichtingen van toepassing op vennootschappen en daarenboven worden zij voortaan als een onderneming gekwalificeerd.

Assurance Insights – Februari 2019 – Vennotschappen, maatschappen, VZW’s en stichtingen : UBO -register

28 February 2019
De termijn waarbinnen de gegevens van uiteindelijke begunstigden van rechtspersonen, (internationale) vzw’s, stichtingen, trusts en fiducieën in het UBO-register (“Centraal register voor uiteindelijke begunstigden”) geregistreerd moeten worden, werd recent verlengd. De deadline voor deze registratie werd uitgesteld van 31 maart tot 30 september 2019.

Assurance Insights – November 2018 – Nieuwe transparentie verplichtingen voor vennotschappen, maatschappen, VZW’s en stichtingen : UBO -register

8 November 2018
De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna genoemd, ‘de Wet’) introduceerde reeds de invoering van een register van uiteindelijke begunstigden in het Belgisch landschap.

Assurance insights - April 2018

2 November 2018
GDPR - WAT U MOET WETEN WET VAN 3 SEPTEMBER EMIR NIEUWE WETBOEK IFRS15  

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us