RSM Belgium
Languages

Languages

Assurance Insights

Assurance Insights – Februari 2019 – Vennotschappen, maatschappen, VZW’s en stichtingen : UBO -register

28 February 2019
De termijn waarbinnen de gegevens van uiteindelijke begunstigden van rechtspersonen, (internationale) vzw’s, stichtingen, trusts en fiducieën in het UBO-register (“Centraal register voor uiteindelijke begunstigden”) geregistreerd moeten worden, werd recent verlengd. De deadline voor deze registratie werd uitgesteld van 31 maart tot 30 september 2019.

Assurance Insights – November 2018 – Nieuwe transparentie verplichtingen voor vennotschappen, maatschappen, VZW’s en stichtingen : UBO -register

8 November 2018
De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna genoemd, ‘de Wet’) introduceerde reeds de invoering van een register van uiteindelijke begunstigden in het Belgisch landschap.

Assurance insights - April 2018

2 November 2018
GDPR - WAT U MOET WETEN WET VAN 3 SEPTEMBER EMIR NIEUWE WETBOEK IFRS15  

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us