Belgium
Languages

Languages

Tax Insights maart 2021 - Brusselse steunpremie voor niet-essentiële sectoren ingevolge COVID-19

Het Brusselse Gewest biedt steun aan ondernemingen uit bepaalde sectoren die op 2 november 2020 moesten sluiten wegens de coronacrisis. Om aanspraak te kunnen maken op de premie dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. 

VOORWAARDEN

Om aanspraak te kunnen maken op de Brusselse steunpremie moet de onderneming aan (alle of een deel van) volgende voorwaarden voldoen: 

 1.  op 2 november 2020 over minstens één actieve vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikken;
 2.  een of meerdere van de opgesomde activiteiten uitoefenen 1 ;
 3.  op 2 november 2020 een of meerdere vestigingseenheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verplicht moeten sluiten;
 4.  het stelsel van BTW-vrijstelling niet genieten;
 5.  in 2019 een omzet van meer dan 25.000 EUR kunnen aantonen;
 6.  in het vierde kwartaal van 2020 een omzetverlies hebben geleden ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019. 

 

Voor ondernemingen ingeschreven vanaf 1 januari 2019 moeten bepaalde van de bovenstaande voorwaarden op pro rata basis beoordeeld worden of komen sommige voorwaarden te vervallen (afhankelijk van de concrete inschrijvingsdatum). 

  Volgende sectoren komen in aanmerking : non-foodkleinhandel, vervoer, vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, traiteurs, discotheken, bioscopen, immobiliënkantoren, fotofragen en videoverhuur, reisbureaus, reisorganisatoren, reerveringsbureaus, administratieve activiteiten, organisatie van congressen en beurzen, autorijscholen en vlieg- en vaaronderricht, creatieve activiteiten, kunst, amusement, bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten, loterijen en kansspelen, sport, ontspanning en recreatie, reparatie, haar- en schoonheidsverzorging, diensten voor dieren. 

OMVANG VAN DE PREMIE 

Indien de vaste kosten tijdens de verplichte sluitingsperiode hoger waren dan 1.000 EUR en

 • een omzetverlies van meer dan 40% werd geleden: premie van 5.000 EUR; 
 • een omzetverlies tussen 25% en 40% werd geleden: premie van 3.000 EUR; 
 • een omzetverlies van minder dan 25% werd geleden: premie van 1.000 EUR. Indien de onderneming werd ingeschreven tussen 1 oktober 2019 en 31 december 2019 bedraagt de premie 1.500 EUR. 

De bovenstaande bedragen worden beperkt als er reeds een gewestelijke premie voor contactberoepen werd ontvangen. 

Indien de vaste kosten tijdens de verplichte sluitingsperiode lager waren dan 1.000 EUR en

 • een omzetverlies van meer dan 40% werd geleden: premie van 4.000 EUR; 
 • een omzetverlies tussen 25% en 40% werd geleden: premie van 2.000 EUR; 
 • een omzetverlies van minder dan 25% werd geleden: geen premie, ongeacht of de onderneming reeds de gewestelijke premie voor contactberoepen heeft ontvangen. 

De bovenstaande bedragen worden beperkt als er reeds een gewestelijke premie voor contactberoepen werd ontvangen. 

Voor ondernemingen ingeschreven tussen 1 januari 2020 en 2 november 2020 bedraagt de premie 1.500 EUR en dit indien geen gewestelijke premie voor contactberoepen werd ontvangen. 

Schematisch:

Inschrijvingsdatum KBO

Vaste kosten

Omzetverlies

Gewestelijke premie contactberoepen ontvangen?

Nee Ja

Vóór 1/1/2019

> 1.000 EUR

+ 40%

€ 5.000

€ 3.500

 

 

25% - 40%

€ 3.000

€ 1.500

 

 

< 25%

€ 1.000

€ 0

 

< 1.000 EUR

+ 40%

€ 4.000

€ 2.500

 

 

25% - 40%

€ 2.000

€ 500

 

 

< 25%

€ 0

€ 0

1/1/2019 – 30/9/2019

> 1.000 EUR

+ 40%

€ 5.000

€ 3.500

 

 

25% - 40%

€ 3.000

€ 1.500

 

 

< 25%

€ 1.000

€ 0

 

< 1.000 EUR

+ 40%

€ 4.000

€ 2.500

 

 

25% - 40%

€ 2.000

€ 500

 

 

< 25%

€ 0

€ 0

1/10/2019 – 31/12/2019

> 1.000 EUR

+ 40%

€ 5.000

€ 3.500

 

 

25% - 40%

€ 3.000

€ 1.500

 

 

< 25%

€ 1.500

€ 0

 

< 1.000 EUR

+ 40%

€ 4.000

€ 2.500

 

 

25% - 40%

€ 2.000

€ 500

 

 

< 25%

€ 0

€ 0

1/1/2020 – 2/11/2020

€ 1.500

€ 0

 

Het omzetverlies wordt bepaald op basis van de btw-aangiften voor het vierde kwartaal van 2020 ten opzichte van de aangiften voor het vierde kwartaal van 2019. Enkel de tijdig ingediende btw-aagiften van Q4 2020 worden in aanmerking genomen. 

De ondernemingen die niet voldoen of voldeden aan de verplichting tot sluiting en de verplichting tot naleving van de regels om de verspreiding van het virus te beperken niet naleefden, kunnen geen aanspraak maken op deze steunpremie. 

PROCEDURE

De aanvraag moet uiterlijk 25 maart 2021 elektronisch worden ingediend. 

Indien u bijkomende informatie wenst in verband met bovenstaande staat het tax team van RSM Belgium te uwer beschikking ([email protected]). 

RSM Intertax

DOWNLOAD onze TAX INSIGHTS

tax_insights_small.jpg

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us