Tax alert Februari 2016

De fiscus kondigt boetes aan voor het laattijdig indienen van fiscale fiches

  • Aangifteverplichting

  • Sancties bij niet-naleving van de aangifteverplichting

 

Read our Tax Alert : taxalert_-_februari_2016_-_fiches.pdf  

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us