RSM Croatia
Languages

Languages

Ana Višnić
Ovlašteni revizor, ovlašteni interni revizor

Biografija - Ana

Ana Višnić ovlašteni je revizor u društvu RSM Croatia d.o.o. S višegodišnjim iskustvom u pružanju usluga revizije i ostalih povezanih usluga sudjelovala je u reviziji brojnih hrvatskih i međunarodnih društava. Orijentirana je primarno na reviziju financijskih izvještaja za profitne i neprofitne organizacije.