RSM Croatia
Languages

Languages

Ivana Efendić
Pripravnik u reviziji

Biografija - Ivana

Ivana je pripravnik u reviziji u RSM Croatia d.o.o. Sudjeluje u reviziji financijski izvještaja društava.