RSM Croatia
Languages

Languages

Ivana Efendić
Revizor

Biografija - Ivana

Ivana je revizor u RSM Croatia d.o.o. Sudjeluje u reviziji financijski izvještaja društava.