RSM Croatia
Languages

Languages

Maja Mužek
Revizor, ovlašteni računovođa

Biografija - Maja

Maja Srnec je revizor u društvu RSM Croatia d.o.o. Nakon 4 godina iskustva u računovodstvu i kontrolingu, preusmjerava se u reviziju gdje je orijentirana primarno na reviziju financijskih izvještaja, verifikaciju troškova IPA projekata financiranih iz Europske unije, te reviziju financijskih izvještaja neprofitnih organizacija.