RSM Croatia
Languages

Languages

Martina Žiger
Revizor

Biografija - Martina

Martina je revizor u RSM Croatia d.o.o. Sudjeluje u reviziji financijski izvještaja društava.