E-bog om moms ved salg af fast ejendom

Salg af fast ejendom er fritaget for moms. Denne momsfritagelse gælder imidlertid ikke salg af byggegrunde og nye bygninger, der således er momspligtigt, dog kun når salget foretages af en ”momspligtig person”, der handler i denne egenskab.  

Bliv klogere på erhvervsmæssigt (momspligtig) salg, salg af byggegrunde, salg af bygninger, salg af rettigheder over fast ejendom, virksomhedsoverdragelse og meget mere - hent e-bogen nedenfor.

Download e-bogen: Moms ved salg af fast ejendom 2022

Når det skal vurderes, om der skal afregnes moms ved salg af fast ejendom, skal der tages en stilling til en række forhold. I denne e-bog kan man få et overblik over, hvilke forhold der er vigtige. I e-bogen kan du finde information om følgende emner:

  • Erhvervsmæssigt (momspligtig) salg
  • Salg af byggegrunde
  • Salg af bygninger
  • Salg af rettigheder over fast ejendom
  • Salg af andele, aktier mv. over fast ejendom
  • Virksomhedsoverdragelse
  • Momsfradragsret.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at denne vejledning er af generel karakter og derfor ikke kan erstatte konkret rådgivning i forbindelse med salg af fast ejendom. Hvis du har brug for rådgivning, så skal du være velkommen til at kontakte os.

Hent E-bog