Ændringer i årsregnskabsloven: Ny indberetningsfrist, risikobrancher og revisorpligt

Folketinget vedtog 19. maj '22 en række ændringer til årsregnskabsloven. I den forbindelse er det værd at bemærke:

Frist for indsendelse af årsrapporter forlænges med en måned

Virksomheder i årsregnskabslovens klasse B og C, skal nu indsende årsrapporten 6 måneder efter balancedagen (mod tidligere 5 måneder ). Denne ændring er allerede trådt i kraft og gælder således for årsrapporter med balancedag den 31. december 2021 og senere.

erhvervsministeren fastsætter 'Risikobrancher'

Virksomheder, der tilhører klassificerede risikobrancher, skal som et nyt krav benytte en uafhængig, godkendt revisor, når nettoomsætningen overstiger fem millioner kroner (i to på hinanden følgende år). Virksomhederne skal have en revisorerklæring efter eget valg på årsregnskabet. Der stilles i årsregnskabsloven krav om at revisor er uafhængig.  Det er erhvervsministeren i forhandling med skatteministeren der afgør, hvilke brancher der klassificeres som risikobrancher. På nuværende tidspunkt er der identificeret 11 risikobrancher:

 • Vejgodstransport
 • Flytteforretninger
 • Restauranter
 • Pizzariaer, grillbarer, isbarer mv.
 • Event catering
 • Anden restaurationsvirksomhed
 • Caféer, værtshuse, diskoteker mv
 • Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser
 • Webportaler
 • Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser
 • Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser

Virksomheder med balancesum over 50 millioner kroner

De nuværende regler om fravalg af revision, og herunder de gældende størrelsesgrænser, videreføres uændret.  men virksomheder med en balancesum på over 50 millioner kroner i to på hinandens følgende år kan fremover ikke fravælge revision uanset størrelsen på nettoomsætningen og antallet af ansatte.

De nye regler træder i kraft den 1. juli 2022

De nye/ændrede regler om revisorpligt træder i kraft den 1. juli 2022, men først med virkning for regnskabsår, der begynder 1. januar 2023 eller derefter.

Har du brug for hjælp?

Kontakt os på telefonnummer: 97 91 11 11 eller send dine spørgsmål eller forespørgsler via mail.

send en email her