Arbejdsgiverbetalt skærm til computeren

Skatterådet har taget stilling til, hvor mange tommer en arbejdsgiverbetalt hjemmeskærm til computeren normalt må være, uden der skal ske beskatning.

 

Computer med sædvanligt tilbehør - et skattefrit personalegode

Værdien af privat benyttelse af en computer med tilbehør, som arbejdsgiveren har stillet til rådighed af hensyn til arbejdet, er et skattefrit personalegode. Skattefriheden gælder dog ikke, hvis medarbejderen ved lønomlægning mv. har kompenseret arbejdsgiveren for at få computeren mv. til rådighed.

En medarbejder kan således uden beskatning tage en computer med hjem og/eller få etableret en hjemmearbejdsplads. Så længe der er et arbejdsmæssigt behov for udstyret, skal medarbejderen ikke beskattes, selv om der også sker privat anvendelse.

Skattefriheden gælder computer med ”sædvanligt tilbehør”, såsom computerskærm, printer, softwareprogrammer mv. Sædvanligt tilbehør er et fleksibelt begreb, som ændrer sig i takt med tidens standarder og udvikling på området.

I 2008 godkendte Skatterådet, at en skærm på op til 26” kunne anses som sædvanligt tilbehør.

I 2009 afslog Skatterådet, at en skærm på 32” eller mere kunne anses som sædvanligt tilbehør

 

Hvor stor må den skattefri skærm være?

På arbejdspladsen må skærmen være så mange tommer, som der nu er plads til mv. Det er først, når skærmen bliver installeret på medarbejderens bopæl, at der skal tages stilling til, om skærmen kan anses som ”sædvanligt tilbehør” til arbejdscomputeren og dermed omfattet af skattefriheden. Skatterådet har for nylig taget stilling hertil.

Skatterådet var af den opfattelse, at computerskærme op til 32” kan anses som sædvanligt tilbehør og dermed ikke medfører beskatning af den medarbejder, der af og til eller ofte arbejder hjemme fra.

En skærm på mere end 32” vil dog kunne være omfattet af skattefriheden, hvis der kan anføres en konkret begrundelse for den arbejdsmæssige nødvendighed af en større skærm.

Har du brug for hjælp?

Kontakt os på telefonnummer: 97 91 11 11 eller send dine spørgsmål eller forespørgsler via mail.

send en email her

Author(s)

Revitax
Forfatter