Beskatning af influencere

Den skattemæssige behandling af influencere er vanskelig, bl.a. grundet den vanskelige skattemæssige vurdering af, om influencere er lønmodtagere, selvstændige eller honorarmodtagere. Skatterådet har nu i SKM2021.445.SR bidraget lidt til, hvordan den skattemæssige behandling af modtagne goder iflg. Skatterådet bør være.

SKM2021.445.SR

I SKM2021.445.SR var der tale om en influencer, der drev virksomhed i selskabsform, hvorved det må forudsættes, at influenceren betragter sig selv om ”selvstændig”. I det bindende svar havde influenceren spurgt ind til særligt to skattemæssige problemstillinger.

Skatterådet udtalte i det bindende svar, at såfremt influenceren, der modtager vareprøver, udelukkende anvender godet (vareprøven), fx en cykel eller lign., til promovering, testning mv. af godet på fx Instagram eller YouTube – dvs. erhvervsmæssigt, vil der ikke skulle ske beskatning af godet hos influenceren personligt.

Overgår godet til på et tidspunkt til helt eller delvist at blive anvendt privat, vil der skulle ske beskatning af godet. Beskatningen skal ske til markedsværdien. Markedsværdien er den værdi, som det må antages at koste influenceren at anskaffe godet i almindelig fri handel. Værdiansættelsen skal ske på overdragelsestidspunktet af godet. De vejledende mindstesatser for værdiansættelse af privat forbrug af en virksomheds forskellige varegrupper kan ikke finde anvendelse i selskaber.

Endeligt præciseres det i det bindende svar, at personer, som modtager præmier fra konkurrencer på sociale medier, ikke skal beskattes, såfremt konkurrencen er omfattet af spilafgiftsloven. Derimod er man som virksomhed forpligtet til at indeholde spilleafgift af præmien (17,5 pct.) for kontantgaver over 200 kr. og for andre gevinster med en værdi på over 750 kr. (fx en mobiltelefon, makeup mv.).

Hvorvidt man er omfattet af spilleafgiftsloven, afhænger af, om der betales for deltagelse i konkurrencen, om der er tilfældighed i, hvem som vinder, og om konkurrencen er offentlig tilgængelig.

Har du brug for hjælp?

Kontakt os på telefonnummer: 97 91 11 11 eller send dine spørgsmål eller forespørgsler via mail.

send en email her

Author(s)

Revitax
Forfatter