En fejlekspedition blev ikke anset som et ulovligt kapitalejerlån

Skatterådet har i SKM2022.151.SR anset en fejlekspedition for ikke at udgøre et ulovligt kapitalejerlån.

Faktum

I forbindelse med salg af kapitalandele modtog hovedaktionæren af selskabet ved en fejl en del af overdragelsessummen på sin private bankkonto i stedet for på hovedaktionærens holdingselskabs bankkonto. Dette som følge af, at der ved en fejl var blevet oplyst en forkert bankkonto til køberen af kapitalandelene.

Fejlen blev opdaget samme dag (efter at pengene var indgået på hovedaktionærens bankkonto), og straks herefter blev pengene overført til selskabets bankkonto. Pengene gik ind på selskabets bankkonto dagen efter.

Herved var der som følge af fejloverførslen i princippet opstået et ulovligt kapitalejerlån omfattet af LL § 16E.

Skatterådet tiltræder dog i det bindende svar, at overførslen til hovedaktionærens konto under disse omstændigheder må anses for en ren fejlekspedition, der under hensyn til den hurtige videreoverførsel til selskabets konto må anses for skattemæssigt annulleret og derfor ikke omfattes af ligningslovens § 16 E.

Hvor står vi nu?

Med det bindende svar er der nu åbnet op for, at deciderede fejloverførsler, som opdages og rettes samme dag, som udgangspunkt ikke medfører beskatning efter reglerne i LL § 16E.

Hvorvidt der kan gå længere tid, inden en fejl opdages og rettes, er noget usikkert, særligt henset til at man i SKM2018.356.SR kom frem til, at en fejl, der blev opdaget ca. 4 måneder senere, ikke blev anset for at udgøre en fejlekspedition.

Behandling af kapitalejerlån

Selvom der i denne konkrete sag ikke indtrådte beskatning jf. LL § 16E, er det vigtigt at understrege, at ovenstående fortsat må bero på en konkret vurdering af de faktiske forhold. Det kan således ikke udelukkes, at der i konkrete situationer ikke vil ske en accept af samme dags-rettelser.

Selvom Skatterådets bindende svar må anses for en blødere tilgang til fejlposteringer, end vi ellers er vant til at se, er det fortsat vigtigt at understrege vigtigheden af, at kapitalejerlån bliver behandlet korrekt både skatte-, regnskabs-, erklæringsmæssigt og selskabsretligt.

Har du spørgsmål til den skatteretlige behandling af et kapitalejerlån, er du altid velkommen til at kontakte os.

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt os på telefonnummer: 97 91 11 11 eller send dine spørgsmål eller forespørgsler via mail.

send en email her

Author(s)

Revitax
Forfatter