Familieoverdragelse

Familieoverdragelse

Højesteret har i en dom af 8. marts 2016 fastslået, at der ikke er et retskrav på at anvende 15% reglens i arvesager. Højesterets afgørelse vedrører som nævnt en arvesag. Det er uklart, om den har afsmittende virkning i forhold til gaveoverdragelser. Når ejendomme skal overdrages mellem personer omfattet af gaveafgiftsreglerne, fremgår det af Skatteministeriets værdiansættelsescirkulære fra 1982, at fast ejendom skal godkendes overdraget til en værdi, som højest er 15 % højere eller lavere end den seneste kendte offentlige ejendomsvurdering. Reglen anvendes typisk ved handel mellem forældre og børn og ved arveudlæg. Den nye dom fra Højesterets fastslår, at praksis fortsat er, at reglen kan anvendes, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.

Særlige omstændigheder hvor reglen ikke kan forventes accepteret af SKAT

Hvis man vil være sikker på, at overdragelsesprisen kan godkendes, anbefaler vi, at der indhentes et bindende svar hos SKAT. Alternativt kan der indsættes et skatteforbehold i overdragelsesaftalen.

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt os på telefonnummer: 97 91 11 11 eller send dine spørgsmål eller forespørgsler via mail.

send en email her