Mulighed for udskydelse af beskatning af kompensationsordninger i forbindelse med COVID-19

Kompensationsordningerne i forbindelse med COVID-19 er som udgangspunkt skattepligtige for modtageren og skal medregnes i virksomhedens skattepligtige indkomst. Folketinget har vedtaget en valgordning, hvor modtageren af et kompensationsbeløb i visse tilfælde selv kan vælge beskatningstidspunktet. Valgordningen omfatter kun de kompensationsordninger, hvor der udbetales et foreløbigt beløb. Disse ordninger har et senere tidspunkt for retserhvervelse og har derfor mulighed for et udskudt beskatningstidspunkt. Den nye lov giver dig mulighed for at vælge, om en foreløbigt udbetalt kompensation skal medregnes i den skattepligtige indkomst for enten udbetalingsåret, året hvor du har fået den endelige afgørelse fra den udbetalende myndighed eller et valgfrit år derimellem.

Valget mellem de mulige tidspunkter for beskatning skal træffes endeligt inden oplysningsfristen for det pågældende indkomstår. For indkomståret 2020 er der dog mulighed for valg inden oplysningsfristen for indkomståret 2021. Valgordningen medfører endvidere, at du er bundet af det valg, du tager.

Ønsker du at ændre den nuværende skattemæssige håndtering vedrørende indkomståret 2020, skal der søges om genoptagelse senest d. 30. juni 2022, der ligeledes er oplysningsfristen for indkomståret 2021. Anmodning om genoptagelse samt indberetning af oplysningsskemaer foretages digitalt i skattemappen.

Har du brug for hjælp?

Kontakt os på telefonnummer: 97 91 11 11 eller send dine spørgsmål eller forespørgsler via mail.

send en email her