Ny bogføringslov stiller krav om digital registrering og -opbevaring!

Den 19. maj vedtog Folketinget den nye bogføringslov der stiller nye krav til digital bogføring og opbevaring.
Det betyder blandt andet, at: 

Virksomheder skal registrere og bogføre digitalt  

Tidspunktet for ikrafttræden af digital bogføring er ikke endeligt fastlagt. Men det er besluttet, at alle virksomheder i årsregnskabslovens regnskabsklasse B-D fremover skal benytte et digitalt bogføringssystem der lever op til Erhvervsstyrelsens krav om bogføring og opbevaring af bilag. Dette gælder også for virksomheder i regnskabsklasse A med nettoomsætning på mere end 300 t.kr. to år i træk.

Derudover skal virksomhederne opbevare registreringer af transaktioner og bilag, der dokumenterer transaktionerne, hos en tredjepart.

digitale systemer skal leve op til Erhvervsstyrelsens krav 

Som nævnt ovenfor skal de omfattede virksomheder fremadrettet benytte sig af et digitalt bogføringssystem der lever op til Erhvervsstyrelsens krav. Kravene omfatter blandt andet betryggende opbevaring, automatisk sikkerhedskopiering, it-sikkerhed, understøttelse af e-fakturaer og mulighed for kontering efter en offentlig standartkontoplan.

Kravene vil blive yderligere specificeret.

Definitionen af regnskabsmateriale er udvidet

Udover det ovenstående, skal virksomheder yderligere opbevare følgende dokumentation i fem år:

  • Dokumentation for oplysninger i noter og ledelsesberetning i årsrapporten
  • Dokumentation for skøn og vurderinger foretaget i forbindelse med udarbejdelse af virksomhedens årsrapport.

De grundlæggende krav træder i kraft den 1. juli 2022 og virksomheder skal foretage afstemninger for at sikre et opdateret grundlag for lovpligtige indberetninger eller angivelser.

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt os på telefonnummer: 97 91 11 11 eller send dine spørgsmål eller forespørgsler via mail.

send en email her