Ny momslåneordning og udvidelse af A-skattelåneordningen

Ny momslåneordning og udvidelse af A-skattelåneordningen

Regeringen foreslår på baggrund af den igangværende coronakrise at styrke danske virksomheders likviditet ved at indføre en ny momslåneordning og udvide A-skattelåneordningen. Endvidere udskydes betalingsfristen for A-skat og AM-bidrag i maj 2021

Momslåneordning

Der foreslås indført en ny momslåneordning for små og mellemstore virksomheder for den udskudte og ordinære moms, der skal angives og betales 1. marts 2021.

Det betyder, at det beløb, som små og mellemstore virksomheder skal angive og betale den 1. marts 2021, skal betales, men at virksomhederne kan låne pengene rentefrit med tilbagebetalingsfrist den 1. november 2021.

A-skattelåneordning

Der foreslås, at A-skattelåneordningen udvides til også at omfatte betalingerne af A-skat og AM-bidrag i februar og marts. Samtidig vil regeringen give mulighed for, at også store virksomheder kan anmode om lån efter den udvidede A-skattelåneordning.

Som følge af de allerede udskudte betalingsfrister af A-skat og AM-bidrag kan visse virksomheder stå over for en likviditetsudfordring, når de til januar, marts og maj 2021 skal betale dobbeltrater af A-skat og AM-bidrag. Derfor har Folketinget allerede vedtaget en A-skattelåneordning, hvor små og mellemstore virksomheder kan søge om at få tilbagebetalt den A-skat og AM-bidrag, som de skal betale januar 2021, som et rentefrit lån.

Samtidig foreslås denne allerede indførte A-skattelåneordning nu udvidet til også at omfatte februar og marts 2021 og kommer samtidig også til at omfatte store virksomheder og ikke kun de små og mellemstore virksomheder

Lånene skal tilbagebetales senest den 1. februar 2022.

Udskydelse af betalingsfristen for A-skat og AM-bidrag

Den ordinære betalingsfrist for A-skat og AM-bidrag i maj 2021 foreslås udskudt med 4 ½ måned for alle virksomheder.

 

Bliv kontaktet af en revisor 

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt os på telefonnummer: 97 91 11 11 eller send dine spørgsmål eller forespørgsler via mail.

send en email her

Author(s)

Revitax
Forfatter