Restskat for 2021

Skattestyrelsen har offentliggjort rentesatserne for restskat og overskydende skat for personer. 

 

Restskat mv. for indkomståret 2021 

Reglerne for beregning af renter og procenttillæg til restskat er som følger: 
•    Hvis restskatten betales inden den 1. januar 2022, skal der ikke betales renter eller procenttillæg 
•    Hvis restskatten betales i perioden 1. januar – 1. juli 2022, skal der betales en dag til dag-rente 
•    Hvis restskatten først bliver betalt efter den 1. juli 2022, skal der betales et procenttillæg. 
 

Betaling inden nytår 

Der skal ikke betales hverken dag til dag-rente eller procenttillæg.

Er man selvstændigt erhvervsdrivende og anvender virksomhedsordningen, kan det skattemæssigt være en fordel at vente med at betale restskatten indtil 2022 mod betaling af en dag til dagrente. Det skyldes, at frivillige indbetalinger af restskat i virksomhedsordningen anses som private hævninger. Ved at afvente betaling til 2022 udskyder man beskatningen af det hævede beløb ét år, og man kan nøjes med at betale renter af skatten, indtil den dag betaling sker. 
 

Betaling i perioden 1. januar 2022 – 1. juli 2022 

Ved indbetaling af restskat i perioden 1. januar 2021 – 1. juli 2021 skal der betales dag til dag-rente, der udgør 1,7 % p.a. Dag til dagrenten kan ikke fratrækkes. 

 

Restskat, der ikke er indbetalt senest den 1. juli 2022 

Er restskatten for indkomståret 2021 ikke indbetalt senest den 1. juli 2022, skal der betales et fast procenttillæg på 3,7 %. Procenttillægget kan ikke fratrækkes. 
Hvis restskatten for indkomståret 2021 udgør 121.400 kr., indregnes 21.400 kr. med tillæg af 3,7 % eller i alt 22.192 kr. i forskudsskatten for indkomståret 2023. Den resterende restskat på 100.000 kr. med tillæg af 3,7 % eller i alt 103.700 kr. opkræves fordelt på tre rater i august, septem-ber og oktober 2022.  

 

AM-bidrag 

AM-bidrag er omfattet af reglerne om restskat. Det betyder, at der også ved for lidt betalt AM-bidrag skal betales en dag til dag-rente eller procenttil-læg. 

 

Overskydende skat 

Ved udbetaling af overskydende skat for indkomst-året 2021 får man ikke et procenttillæg, da dette er beregnet til 0,0 %. 
 

Har du brug for hjælp?

Kontakt os på telefonnummer: 97 91 11 11 eller send dine spørgsmål eller forespørgsler via mail.

send en email her

Author(s)

Revitax
Forfatter