Sådan laver du selvangivelse for personer

Vi får på denne tid af året mange henvendelser fra vores kunder omkring selvangivelse, udsendelse af årsopgørelser og betaling af restskat. Det er vi rigtig glade for, og vores medarbejdere sidder klar ved mailen og telefonen for at hjælpe.

Mange kunder vil imidlertid også gerne selv checke årsopgørelsen, og vi har derfor lavet en lille guide der i hovedtræk beskriver processen.

Årsopgørelsen 2016

Årsopgørelsen er en oversigt over din skat for sidste år. Den kigger bagud og viser, hvad du har haft af indkomst og fradrag og betalt i skat. SKAT får indberettet rigtig mange oplysninger direkte fra arbejdsgivere, banker, kreditforeninger etc. Det er derfor vigtigt, at din revisor hjælper dig med at kontrollere om årsopgørelsen er rigtig og alle fradrag er kommet med.
Årsopgørelsen kommer hvert år i marts, hvor du kan se, om du skal have penge tilbage eller har betalt for lidt i skat sidste år. Hvis du skal have penge tilbage, sætter SKAT dem i de fleste tilfælde automatisk ind på din konto.
Såfremt du har en virksomhed er forløbet anderledes. Der skal udarbejdes et virksomhedsregnskab eller et regnskab for forældrekøbslejligheden, og du skal indberette oplysninger om deltagelse i K/S projekter etc. Der er derfor en længere frist til indberetning. Se nærmere i skemaet nedenfor.
SKAT arbejder efter følgende tidsplan i 2017:

1. januar - 13. marts:

SKAT indsamler oplysninger fra arbejdsgivere, pengeinstitutter mfl. 13. marts

Årsopgørelsen er klar og kan ses i TastSelv
Hvis din årsopgørelse endnu ikke er klar, får du i stedet en servicemeddelelse eller et servicebrev. Når du har tastet din selvangivelse, får du din årsopgørelse. 

Fra den 13. marts kan du også oplyse nye tal eller ændringer til årsopgørelsen, uanset om du har fået en årsopgørelse eller et servicebrev/meddelelse.  

Taster du oplysningerne til og med den 30. marts 2017, kan de nå at komme med på den første årsopgørelse.

11. april og frem:

SKAT sætter overskydende skat op til 100.000 kr. ind på din Nemkonto den 11. april 2017. Overskydende skat over 100.000 kr. bliver også sat ind på din Nemkonto, men det tager lidt længere tid.

Hvis du eller din ægtefælle skylder penge til det offentlige, bruger SKAT din overskydende skat på at betale af på gælden. Hvis du har penge til gode herefter, vil udbetalingen tage længere tid end det plejer, men vil senest ske med udgangen af august måned 2017.

15. april -24.  april:

Årsopgørelsen sendes ud på papir til de borgere, der enten er fritaget eller ikke omfattet af digital post. 

2. juli:

Deadline for at udfylde den udvidede selvangivelse
Du har en udvidet selvangivelse, hvis du fx har virksomhed eller forældreudleje. Du skal udfylde din selvangivelse, selv om du ikke har andre oplysninger end dem, der står på dit servicebrev.

Betaling af restskat for 2016

Restskat for 2016 betales/opkræves på følgende måde

Eksempler på, hvad restskat koster i renter og procenttillæg

Din restskat i 2016

Rente (2 %) hvis du
betaler midt i marts 2017

Rente (4 %) hvis din restskat
indregnes i forskudsopgørelsen 2018

1.000 kr.

ca. 4 kr.

40 kr.

5.000 kr.

ca. 21 kr.

200 kr.

15.000 kr.

ca. 62 kr.

600 kr.

Du betaler med det samme. Du betaler i tre rater senere på året

Restskat over 19.968 kr. opkræves i tre rater i august, september og oktober 2017. Du får besked i din digitale postkasse, når det er tid til at betale den første rate.

Hvis du tilmelder restskatten til Betalingsservice, betales beløbene automatisk. Når betalingen fremgår af din betalingsoversigt fra Betalingsservice, sker den automatisk.

Nærværende artikel er udarbejdet på grundlag af offentligt tilgængelige oplysninger på www.skat.dk

Vi tager forbehold for fejl og mangler i gennemgangen og påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner.

Har du brug for hjælp?

Kontakt os på telefonnummer: 97 91 11 11 eller send dine spørgsmål eller forespørgsler via mail.

send en email her