Slutindberetning af lønkompensation (revisorerklæring)

Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med slutafregningen pålægge en virksomhed at anvende bistand fra en uafhængig, godkendt revisor.

Der kan være forskellige grunde til, at virksomheden er pålagt krav om revisorbistand i slutafregningen. Det kan fx være, hvis virksomheden:

  • bliver udtaget i forbindelse med en udvælgelse
  • har fået udbetalt mere end 1 mio. kr. i lønkompensation
  • har indberettet for en ordning målrettet virksomheder med forbud mod at holde åbent
  • har indberettet opsparede løndele, fx fritvalgsordning eller ferie i indberetningsløsningen.
  • Hvis virksomheden er pålagt krav om revisorbistand, skal den selv vælge en uafhængig, godkendt revisor, som skal udfærdige revisorerklæringen.

Frist for revisor

Revisor skal sende 4400-erklæringen til Erhvervsstyrelsen senest 8 uger efter, revisor første gang notificeres om, at vedkommende skal bistå virksomheden i slutafregningen. Denne frist gælder også, hvis indberetningen sendes tilbage til virksomheden.

Udgiften til revisor

I slutafregningen af lønkompensation for perioden mellem 30. august 2020 og 15. februar 2022, skal der indberettes for flere perioder og ordninger på én gang, og disse perioder er defineret ud fra forskellige bekendtgørelser.

Hvis en virksomhed er pålagt krav om revisorbistand, kan den få godtgørelse for hver bekendtgørelse, den er pålagt revisorbistand for. Her gives der godtgørelse for 80 % af revisorudgiften, dog maks. 8.000 kr. pr. bekendtgørelse, hvis virksomheden har modtaget op til 250.000 kr. i lønkompensation på den pågældende bekendtgørelse. Hvis virksomheden har modtaget over 250.000 kr. på en bekendtgørelse, vil den ikke kunne få godtgørelse for denne periode.

Der kan dermed maximalt udbetales revisorgodtgørelse for fire bekendtgørelser á maks. 8.000 kr., hvor den totale godtgørelse kan være på 32.000 kr.

Virksomhedens godtgørelse gælder uanset hvor mange arbejdshandlinger, der skal udføres i revisorerklæringen. Inden virksomheden indberetter til slutafregningen, foretages der en vurdering af, hvorvidt en virksomhed kan få godtgjort en del af udgiften til revisor.

Virksomheder, der er pålagt krav om revisorbistand, vil som udgangspunkt kun blive pålagt krav om revisorbistand under én periode og bekendtgørelse. Dette gælder dog ikke, hvis virksomheden vælger at tilføje opsparede løndele, da revisor skal se på udbetalte midler i alle lønperioder inden for virksomhedens kompensationsperiode.

Har du brug for hjælp?

Kontakt os på telefonnummer: 97 91 11 11 eller send dine spørgsmål eller forespørgsler via mail.

send en email her