Udskydelse af oplysningsfrister

Skatteministeren har udskudt oplysningsfristerne, herunder bl.a. for indsendelse af oplysningsskemaer, som nu senest skal være indberettet d. 1. september 2021.

Udskydelse af oplysningsfristerne

Skatteministeren har som følge af COVID-19-situationen valgt at udskyde udvalgte oplysningsfrister:

Oversigt over udskudte frister 

Område

Oprindelig frist

Ny udskudt frist

Frist for at rette årsopgørelsen 1. juli 2021 1. september 2021

Frist for at oplyse følgende udlandsoplysninger på årsopgørelsen:

 • begrænsede og fuldt skattepligtige
 • grænsegængere - læs mere om grænsegængerreglerne
 • fraflytterhenstand:
  • Aktieavance
  • Kursgevinst
  • Aktiver omfattet af kildeskattelovens § 10
  • Indestående på konto for opsparet overskud
  • Køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier omfattet af ligningslovens § 28
  • Etableringskonto
  • Ejendomsavance, hvor der er udstedt sælgerpantebrev, og beskatning er udskudt

Læs mere om skat af aktier, hvis du flytter fra Danmark (fraflytterhenstand)

1. juli 2021 1. september 2021
Frist for valg for grænsegængere samt begrænsede og fuldt skattepligtige: 1. juli 2021 1. september 2021
Frist for omvalg for grænsegængere samt begrænsede og fuldt skattepligtige: 30. juni 2021 31. august 2021

Frist for valg for leje af medarbejdere fra udlandet, sømandsbeskatning og kulbrinteskat:

Læs mere om leje af medarbejdere fra udlandet

1. maj 2021 1. september 2021

Frist for omvalg for leje af medarbejdere fra udlandet, sømandsbeskatning og kulbrinteskat:

Læs mere om leje af medarbejdere fra udlandet

30. juni 2021 31. august 2021

Frist for at dødsboet får besked, hvis der kommer en restskat for året før dødsåret:

Fristen for at anmelde skattekravet skal fremsættes senest 3 måneder efter oplysningsfristen for indkomståret før dødsåret.  

Læs mere om skat ved dødsfald

1. maj 2021 / 1. juli 2021 1. december 2021
Indregning af restskat til den kommende forskudsopgørelse 1. oktober 2021 15. oktober 2021
Investeringsselskabet skal indsende oplysninger til told- og skatteforvaltningen til vurdering af, om anbringelsesgrænsen er overholdt.  1. juli 2021 1. september 2021
Meddelelse om genanbringelse af ejendomsavance skal indgives sammen med rettidig selvangivelse af oplysningsskema 1. juli 2021 1. september 2021
Mulighed for at udskyde beskatning af hele eller en del af ejendomsavancen med op til 10 % af afståelsessummen, når der i forbindelse med
handlen udstedes et sælgerpantebrev.
1. juli 2021 1. september 2021
Meddelelse om succession skal senest meddeles i forbindelse med overdragerens afgivelse af oplysningsskema 1. juli 2021 1. september 2021
Ændring af afskrivningssats skal senest meddeles 3 måneder efter seneste frist for afgivelse af oplysningsskema 1. oktober 2021 1. december 2021
Meddelelse om køb af aktier 1. juli 2021

1. september 2021

Skattetillæg pålægges, hvis en skattepligtig omfattet af skattekontrollovens § 5 ikke rettidigt har givet oplysninger efter § 2 eller revisorerklæring fra
finansieringsselskaber, jf. § 36, jf. skattekontrollovens § 73
1. juli 2021 1. september 2021

Kilde: https://skat.dk/skat.aspx?oid=17032

 

Det bemærkes, at fristen for bl.a. skattefrie virksomhedsomdannelser ikke er udskudt.

Har du brug for hjælp?

Kontakt os på telefonnummer: 97 91 11 11 eller send dine spørgsmål eller forespørgsler via mail.

send en email her

Author(s)

Revitax
Forfatter