10 February 2022

Reformpakke for dansk økonomi

Regeringen indgik sammen med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne en aftale, der bl.a. skal sikre fortsatte investeringer i fremtiden. Reformpakken
10 February 2022

En status på lagerbeskatning af fast ejendom

Det er snart lang tid siden, at det kom frem, at det planlægges at indføre lagerbeskatning på selskabers udlejnings- og investeringsejendomme, men hvad er status egentlig?   Hvad er status?
10 February 2022

Husk fristen for indberetning af oplysninger til eKapital

Virksomhedernes indberetningspligter er i dag mange og forsat stigende. Dette betyder, at visse frister, herunder fristen for indberetning til eKapital, ofte bliver overset. Vi vil derfor kort gøre opmærksom på denne og samtidig gøre særligt...
12 January 2022

Moms af ekspropriationserstatning

Skattestyrelsen udsendte kort inden jul et styresignal (SKM2021.700.SKTST), som ændrer praksis for afregning af moms ved modtagelse af ekspropriationserstatning og giver mulighed for genoptagelse tilbage til 2013 Moms af ekspropriationserstatning
16 December 2021

Rentesatser for selskabsskat for 2021

Skattestyrelsen har offentliggjort rentesatserne for selskabsskat for indkomståret 2021.   Rentesatser for selskabsskat Satserne for indkomståret 2021 udgør følgende: 
16 December 2021

Restskat for 2021

Skattestyrelsen har offentliggjort rentesatserne for restskat og overskydende skat for personer.    Restskat mv. for indkomståret 2021  Reglerne for beregning af renter og procenttillæg til restskat er som følger: 
9 December 2021

Indsendelse af transfer pricing-dokumentation for indkomståret 2021

Efter Folketingets  vedtagelse af lovforslag L 28/2020 den 3. december 2020 skal danske virksomheder indsende deres transfer pricing-dokumentation til Skattestyrelsen for indkomstår, der starter den 1. januar 2021 eller senere. Se tidligere Revifax...
9 December 2021

Lempelse af de danske transfer pricing-dokumentationskrav er endelig vedtaget

Folketinget har den 25. november 2021 vedtaget lovforslag nr. 7A (2021), der lemper reglerne omkring transfer pricing-dokumentation for rent danske transaktioner.  
9 December 2021

Lempelse af de danske transfer pricing-dokumentationskrav er endelig vedtaget

Folketinget har den 25. november 2021 vedtaget lovforslag nr. 7A (2021), der lemper reglerne omkring transfer pricing-dokumentation for rent danske transaktioner.  
8 December 2021

Facit december 2021

Samlingen indeholder nyheder om følgende emner: Lov om beskyttelse af whistleblowere  Hvidvask og revisors kundekendskab  Digital signatur på selskabsdokumenter  Moms på udlejningsbiler  Investering af pensionsmidler  
2 December 2021

Dom fra Østre Landsret om overdragelse af ejendom med fradrag af 15 %

Dommen fra Østre Landsret (afsagt den 29. november 2021 - BS-21984/2019-OLR)
1 December 2021

Højesteretsdom om entreprise kontra arbejdsudleje

Højesteret har taget stilling til, hvorvidt en kontrakt om okulation af roser mv. kunne anses for entreprisearbejde, eller om der var tale om arbejdsudleje. Højesteret fandt i modsætning til Vestre Landsret, at der var tale om leje af arbejdskraft.

Pages