24 February 2021

Lovforslag om forbedrede afskrivningsmuligheder mv.

Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 178) om forhøjelse af grænsen for straksafskrivning mv., midlertidig forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for nye driftsmidler og forlængelse af den midlertidige forhøjelse af fradrag for udgifter til...
Lovforslag om ændret beskatning af fri bil
12 February 2021

Lovforslag om ændret beskatning af fri bil

Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 129), der blandt andet omhandler ændring af registreringsafgiften for person- og varebiler, forhøjelse af brændstofforbrugsafgiften og vægtafgiften samt omlægning af brændstofforbrugsafgiften til en CO2-...
10 February 2021

Ny momslåneordning og udvidelse af A-skattelåneordningen

Ny momslåneordning og udvidelse af A-skattelåneordningen Regeringen foreslår på baggrund af den igangværende coronakrise at styrke danske virksomheders likviditet ved at indføre en ny momslåneordning og udvide A-skattelåneordningen. Endvidere...
27 January 2021

Betalingsfrister for moms

Moms store selskaber – månedsafregnende virksomheder Afregningsperiode Tidligere indberetnings- og betalingstidspunkt
21 January 2021

Lovforslag om rentefrie lån til indberettet A-skat mv.

Skatteministeren har fremsat lovforslag om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og AM-bidrag samt udskydelse af betalingsfrist for registreringsafgift af motorkøretøjer i forbindelse med COVID-19. Lovforslaget forventes vedtaget i...
17 January 2021

Salg af fast ejendom

Salg af fast ejendom Skatteministeren har fremsat et lovforslag, som gør det muligt helt eller delvis at udskyde beskatning af fortjeneste ved salg af fast ejendom, når en del af salgssummen berigtiges med et sælgerpantebrev. Reglerne gælder for...
15 January 2021

Husk at få omregistreret dit IVS

Nye regler for omregistrering af IVS Folketinget har den 17. december 2020 besluttet at lempe en smule på reglerne for omregistrering af IVS’ere. Lempelsen bør føre til at færre IVS’ere bliver opløst.
11 January 2021

Styresignal om mulighed for genoptagelse af endelige underskud fra udenlandske datterselskaber, faste driftssteder og fast ejendom

Skattestyrelsen har offentliggjort et styresignal, der beskriver mulighederne for genoptagelse i situationer, hvor et dansk selskab har fravalgt international sambeskatning, men hvor der er realiserede endelige underskud i udenlandske...
4 January 2021

Skærpelse af reglerne for succession i virksomhedsordningen og konto for opsparet overskud

Skatteministeren har i dag, den 22. december 2020, fremsat lovforslag om ændring af successionsmulighederne i virksomhedsordningen – både i relation til dødsboskatteloven og kildeskatteloven. Lovforslag L133 (2020/21)
1 January 2021

Negative renter

Negative renter Negative renter? - Hvorfor og kan renterne trækkes fra. Likviditet i banken eller under hovedpuden Formålet med denne artikel er at give ideer til hvordan virksomhederne kan bruge den nye situation aktivt.
14 December 2020

Fradrag for omkostninger ved salg af andelsbeviser

I 2019 afsagde Landsskatteretten en kendelse, der godkendte fradrag for ejendomsmæglerhonorar mv. ved salg af et andelsbevis, der var forbundet med en brugsret til en beboelseslejlighed. Skattestyrelsen har nu udsendt et styresignal, der giver...
3 December 2020

Hvidvask og underretning

Det er almindeligt kendt, at den finansielle sektor – qua dens naturgivne indsigt i kundernes pengetransaktioner – skal undersøge og underrette om mistænkelige forhold.

Pages