5 May 2022

Højere befordringsfradrag og skattefri kørelsgodtgørelse

På grund af de stigende priser på brændstof har Skatterådet forhøjet fradraget for befordring mellem hjem og arbejdsplads samt satserne for skattefri kørselsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel. Fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads
7 April 2022

Beskatningsgrundlag fri bil - en vinder

Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle i en sag indbragt for byretten, hvor firmabilejerens påstand var, at beskatningsgrundlaget skulle udgøre fakturaprisen (leasingselskabets indkøbspris). Sagen for byretten (SKM2022.178)
30 March 2022

Næringsejendomme kan nu overdrages efter 1982-cirkulæret

Landsskatteretten har i SKM2022.157 slået fast, at næringsejendomme kan overdrages med udgangspunkt i værdiansættelsescirkulæret fra 1982. Kort om sagen
30 March 2022

En fejlekspedition blev ikke anset som et ulovligt kapitalejerlån

Skatterådet har i SKM2022.151.SR anset en fejlekspedition for ikke at udgøre et ulovligt kapitalejerlån. Faktum
29 March 2022

SMV'ere kan søge 50.000 kr. til digital sikkerhed

Danske virksomheder opfordres til at øge deres digitale sikkerhed for at undgå at blive ramt af cyberangreb. Den 17. marts åbnede en en ny pulje på i alt 50 mio. kroner der skal bidrage til at øge den digitale sikkerhed i danske virksomheder. Puljen...
29 March 2022

Tysk beskatning af indbetaling til dansk pensionsordning

Skatterådet har afgivet et bindende svar om credit for betalt tysk skat af indbetalinger til en dansk pensionsordning.   Faktuelle oplysninger Sagen omhandler en person, der var bosiddende i og fuld skattepligtig til Danmark.
29 March 2022

Frankrig og Spanien - overgangsreglerne fra 2008

Skattestyrelsen har udsendt et styresignal om overgangsreglerne for beskatning af danske pensioner ved genindtræden af fuld dansk skattepligt. Overgangsreglerne for beskatning af pensioner
28 March 2022

Håndværkerfradraget er afskaffet

Folketinget har vedtaget, at håndværkerfradraget er afskaffet for arbejde, der udføres fra og med den 1. april 2022.
21 March 2022

Splitleasing - kørsel for koncernselskaber

Landsskatteretten har afsagt en kendelse, der fastslår, at kørsel på vegne af et koncernselskab, der ikke er kontraktpart i en splitleasingaftale, ikke er erhvervsmæssig kørsel. Faktuelle oplysninger
21 March 2022

To leasede firmabiler betød beskatning af fri bil

Bogføring af leasingudgifter og øvrige biludgifter i virksomhedsskatteordningen betød, at den selvstændigt erhvervsdrivende blev beskattet af to firmabiler. Det var ikke det, ejeren havde regnet med.  
21 March 2022

Er der skattefrihed for en arbejdsgiverbetalt computerskærm til hjemmearbejdspladsen?

Svaret er - det kommer normalt an på, hvor mange tommer skærmen er. Kun når der kan anføres en konkret begrundelse for, at skærmen skal være større end 32”, vil skattefriheden fortsat gælde.  
16 March 2022

Arbejdsgiverbetalt skærm til computeren

Skatterådet har taget stilling til, hvor mange tommer en arbejdsgiverbetalt hjemmeskærm til computeren normalt må være, uden der skal ske beskatning.  

Pages