Skive

Adresse:

Frugtparken 3
7800 Skive
 

Åbningstider

1. januar - 31. juli
Mandag - fredag: kl. 08:00 - 16:00

1. august - 31. december
Mandag - torsdag: kl. 08:00 - 16:00
Fredag: kl. 08:00 - 12:00

T: 96 83 33 33

Revision og rådgivning i Skive

Skive-afdelingen har kunder fra mange forskellige brancher, hvor særligt fjernvarmeselskaberne og kraftvarmeværkerne kalder på specialistkompetencer.

Som hos de øvrige afdelinger i RSM står døren i vores Skive-afdeling åben for kunder fra alle tænkelige brancher. Vi er stærkt repræsenteret inden for såvel detailhandel og håndværkere som produktionsvirksomheder, transportvirksomheder, ejendomsudlejning og campingpladser, hvor vores stærke kompetencer kommer os til gode.

Vi har den nødvendige ekspertise og erfaring til at løfte enhver opgave inden for regnskab og revision, ligesom vi har kompetencerne til at rådgive vores kunder omkring ledelsesmæssige værktøjer som økonomistyring og budgetlægning med mere.

Endvidere er vi branchespecialister inden for fjernvarme- og kraftvarmeværker, hvor vi har mange års erfaring og således dybdegående kendskab til den komplekse varmeforsyningslov, der udgør et vigtigt ledelsesværktøj for fjernvarmeselskaber og kraftvarmeværker.

Vi holder os hele tiden up-to-date i forhold til lovændringer, ligesom vi prioriterer efteruddannelse særdeles højt. Indenfor varmeforsyningsbranchen deltager vi, via RevisorGruppen Danmark, i et netværk med andre eksperter fra området, hvor vi deler vores erfaringer og viden. Vores ekspertise på området har blandt andet kvalificeret os til at foretage de selvevalueringer af varmeværkerne, der blev effektueret i 2012, og som formentlig skal gentages inden for en overskuelig tidshorisont.

Uanset hvilken type opgave, vi står over for, er vores tilgang den samme: Vi prioriterer den gode dialog, professionel rådgivning,
kundetilpassede løsninger samt rettidig og korrekt eksekvering. Kort sagt: 

Vi leverer varen!

Default

Medarbejdere


Per Bonnevie
Statsautoriseret revisor, partner

Kenny Dam Handberg
Statsautoriseret revisor, partner

Brian Larsen
Revisor HD (R)

Charlotte Futterup
Revisor HD (R)