ePublikation: Personalegoder - skat og moms 2023

Personalegoder er reelt løn, der blot udbetales i naturalier. Derfor er udgangspunktet også, at den skattepligtige værdi af personalegoder er markedsværdien. Dette udgangspunkt fraviges for en lang række personalegoder, hvilket følger af henholdsvis lovgivning og praksis.

Skattemæssigt kan personalegoder opdeles i fem kategorier:

Når skatten skal beregnes, anvendes der fem forskellige modeller. Hvilken model der anvendes, afhænger helt af personalegodets type. De fem modeller er:

  • Skattefri personalepleje
  • Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder
  • Bagatelgrænse for mindre personalegoder
  • Beskatning af markedsværdien
  • Beskatning efter standardsatser.

Download ePublikationen: Personalegoder 2023

Vil du have et overblik over samtlige personalegoder, og hvilke skattemæssige regler, der gælder for dem?
Så hent vores gratis ePublikation og få et fuldstændigt overblik over alle reglerne for personalegoder.

Hent epublikationen her

Det er vigtigt at være opmærksom på, at denne vejledning er af generel karakter og derfor ikke kan erstatte konkret rådgivning i forbindelse med personalegoder. Hvis du har brug for rådgivning, så skal du være velkommen til at kontakte os.