Skatteinformation - August 2022

Året 2022 er et år, der vil stå klart i erindringen. Næppe var vi kommet nogenlunde igennem Covid-19-pandemien, før Rusland invaderede Ukraine. Problemerne, som samfundet står overfor, er derfor til at tage og føle på.

Et højt aktivitetsniveau med høj beskæftigelse, stedvis med decideret mangel på arbejdskraft, en ganske betydelig stigning i energipriserne, der har ført til inflation med udhulning af købekraft og opsparing, en fremskyndelse af den grønne omstilling for at mindske energiafhængigheden af Rusland og nødvendigheden af at øge forsvarsudgifterne.

Flere af de initiativer på skatteområdet, som er gennemført eller påtænkes gennemført, er en konsekvens af disse problemer og skal ses i lyset heraf.

E-bogen omtaler og kommenterer relevante domme og afgørelser, ligesom der er flere spændende og relevante artikler om skatte- og momsmæssige problemstillinger af praktisk betydning.

Hent e-bogen her