Skatteinformation - Januar 2022

Den danske økonomi er kommet betydeligt op i gear. Aktivitetsniveauet er højt, der tjenes igen penge, og beskæftigelsen er så høj, at der tales om mangel på arbejdskraft. Selv om der også kan spores bekymrende tendenser såsom knaphed på visse varer, stigende priser og øget inflation, er samfundet tilsyneladende i god gænge. Skatteinformation indeholder en gennemgang af ny lovgivning på skatteområdet. Det vil her kunne konstateres, at Folketinget ikke er gået reformamok. Der er alene tale om justeringer og tilpasninger, men det betyder ikke, at der ikke er sket noget.

 

Download e-bogen: Skatteinformation - Januar 2022

E-bogen indeholder en række artikler om vigtige og praktisk relevante emner, ny lovgivning og interessante domme og afgørelser.

Hent e-bogen her

Det er vigtigt at være opmærksom på, at denne vejledning er af generel karakter og derfor ikke kan erstatte konkret rådgivning i forbindelse med personalegoder. Hvis du har brug for rådgivning, så skal du være velkommen til at kontakte os.