Skatteinformation - Januar 2023

Publikationen Skatteinformation indeholder som sædvanlig en omtale af domme og administrative afgørelser samt aktuelle og relevante artikler.

På momsområdet behandles spørgsmålet om momspligten af foreningers indtægter, momsfritagelse ved rådgivning om corporate finance-ydelser og nye muligheder for godtgørelse af elafgift.

På skatteområdet er artiklerne præget af det internationale samarbejde og de stadigt stigende grænseoverskridende aktiviteter. En af artiklerne handler om danske pensionsordninger i forbindelse med udenlandsophold. En anden artikel omhandler et emne der giver anledning til mange spørgsmål nemlig dansk beskatning af udbytte til udenlandske selskabsaktionærer.

 

Download ePublikationen: Skatteinformation - Januar 2023

Hent ePublikationen her

Det er vigtigt at være opmærksom på, at denne vejledning er af generel karakter og derfor ikke kan erstatte konkret rådgivning i forbindelse med personalegoder. Hvis du har brug for rådgivning, så skal du være velkommen til at kontakte os.