RSM Denmark

Skat, moms og afgifter

RSM plus' revisorer har alle en høj grad af kompetence og viden om skatte-, moms- og afgiftsmæssige forhold. RSM plus' skatteafdeling medvirker til fastholdelse og udvidelse af disse kompetencer og viden gennem sikring af, at revisorerne bliver opdateret om nyeste lovgivning og praksis.

RSM plus' skatteafdeling assisterer revisorerne i opgaver, hvor særlig viden eller kompetence kan forbedre løsningen af opgaven set fra kundens side. Opgaverne løses ofte i samarbejde mellem skatteafdeling, revisor og kunden.

RSM plus' skatteafdeling bliver involveret, når der er tale om bl.a. følgende opgaver indenfor skat, moms og afgifter:

  • omstrukturering af aktiviteter
  • køb/salg af virksomhed
  • generationsskifte
  • klagesager (over SKATs afgørelser)
  • udenlandske aktiviteter
  • moms og afgifter
  • transfer pricing

 

Derudover udarbejder RSM plus' skatteafdeling en række publikationer og nyhedsbreve på relevante områder. Du kan finde disse under 'Publikationer' og 'Nyheder'

Endvidere løser RSM plus' skatteafdeling opgaver for egne kunder. Det er kunder, som søger særlig rådgivning mv. inden for skat, moms og/eller afgifter. Desuden servicerer vi andre (mindre) revisionsfirmaer, som har valgt at drage nytte af de kompetencer og den erfaring, som RSM plus' skatteafdeling besidder.

Skatteafdelingen arbejder tæt sammen med vores internationale partnere i RSM International, både gennem erfa-udveksling og gennem samarbejde på tværs af landegrænser om konkrete sager for multinationale kunder.

Kontakt RSM plus' skatteafdeling.

Kontakt RSM plus' momsafdeling.