დავით ყაჭეიშვილი
ბუღალტრული აუთსორსინგის დეპარტამენტის უფროს

სერვისი : აუთსორსინგი
გაიცანით დავითი

RSM საქართველოში სამუშაოს დაწყებამდე 5 წლის განმავლობაში, დავითი მუშაობდა საგადასახადო ორგანოში,  სხვადასხვა წამყვან პოზიციებზე. ჩაბარებული აქვს შემოსავლების სამსახურის მიერ „ალტერნატიული აუდიტის“ პროექტის ფარგლებში ჩატარებული ტესტირება.

ბ-ნ დავითის გამოცდილება მოიცავს სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე კომპანიების ბუღალტრულ/საგადასახადო ზედამხედველობას. მათ შორის აღსანიშნავია სამშენებლო, საცალო სარეალიზაციო, საგანმანათლებლო, სავაჭრო სადისტრიბუციო, საწარმოო, აგრეთვე სურსათისა და სასმელების წარმოების  სექტორის მსხვილი კომპანიები.

წევრობა ასოციაციაში:

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის წევრი. 

კვალიფიკაცია:

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ გაცემული სერტიფიკატი ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებისადა ელექტრონული ბუღალტერიის კურსის გავლის შესახებ.
შპს „მოწესრიგებული ბუღალტრული აღრიცხვის“ მიერ გაცემული სერტიფიკატი ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების და საგადასახადო სისტემის შემსწავლელი კურსის გავლის შესახებ.