דגשים והערכות לקראת סוף שנת המס 2020 ותחילת שנת המס 2021 דגשים והערכות לקראת סוף שנת המס 2020 ותחילת שנת המס 2021 דגשים והערכות לקראת סוף שנת המס 2020 ותחילת שנת המס 2021

דגשים והערכות לקראת סוף שנת המס 2020 ותחילת שנת המס 2021

לידיעון המלא - לחץ/י כאן

דגשים והערכות לשנת המס הבאה

לקוחות וחברים יקרים,

אנו מתכבדים להביא בפניכם עלון מידע הכולל סקירה וסיכום של שנת המס 2020, שכידוע הייתה שנה יוצאת דופן ורבת תהפוכות, וכן הערכות לקראת תחילתה של שנת המס 2021. כבכל שנה עלון המידע יכלול פירוט באשר לשיעורי המס העדכניים, סוגיות שונות אותן נדרש לבחון מדי שנה וכמובן עדכונים באשר לאירועים שונים שאירעו בשנה החולפת ואשר יש בהם כדי להשפיע על מערכת המס בישראל, ובכלל כך:

  • במישור החקיקתי – ביחס לשנים שעברו, השנה שחלפה הייתה דלה מבחינת חקיקת מס, עם זאת החקיקה מהשנים הקודמות מתחילה לתת את אותותיה במסגרת דיוני שומה של נישומים;
  • במישור הפסיקה – במסגרת פסיקות חדשות של בתי המשפט עמדו למבחן סוגיות שונות, וביניהן רכישה עצמית, דיבידנד מרווחי שערוך, פטור ממס שבח והיטל עובדים זרים.
  • התפרצות נגיף הקורונה ועצירת פעילות המסחר במשק הישראלי הובילו את הממשלה להעניק שלל מענקים בין ליחידים ובין לחברות וזאת חלף הכנסות אבודות;
  • אמנות חדשות למניעת כפל מס נכנסו לתוקפן.

שנה זו התאפיינה בעיקרה בהתמודדות העולמית עם נגיף הקורונה (Covid-19) ששינה ועודנו משנה את חיינו החל מחודש מרץ האחרון. לאורך השנה חזינו בעצירה של חלק ניכר (ולפרקים מוחלטת) מהפעילות העסקית של המשק הישראלי והעולמי, תוך שהגירעון העמוק עמו פתחנו את שנת 2020 האמיר לצד ניסיונות ההתמודדות של הממשלה עם הנגיף. למרות חקיקת המס הדלה השנה, שנבעה בעיקר לאור ריכוז מאמצי החקיקה בהתמודדות עם הנגיף, לא יהיה זה מפתיע אם שנת 2021 תתבטא בשינויים במנגנון המיסוי הקיים, בין דרך העלאת מיסים (ישירים או עקיפים) ובין דרך הקדמת תשלומי מס.

אנו מקווים שידיעון זה ישמש בידיכם לכלי ולעזר בבואכם לקבל החלטות עסקיות; בבואכם לדווח על עסקאות ופעולות שונות לרשויות המס; ואף לשם התעדכנות שוטפת בסוגיות המס השונות.

שתהיה לכם שנה אזרחית מצוינת, ואנו נשמח להמשיך ולעמוד לרשותכם למתן ייעוץ וכל מידע נוסף שיידרש גם בשנה הקרובה.

מחלקת המיסים במשרדנו מעניקה שירותים מקיפים בתחומי המיסוי המקומי והבינלאומי, ובכלל כך: ייעוץ בבחירת מבנה ההתאגדות האופטימאלי, ייעוץ וליווי בעסקאות מקומיות ובינלאומיות, שינויי מבנה (מיזוגים ופיצולים), ייעוץ בתחום המיסוי הבינלאומי, מיסוי נאמנויות והקלות במיסוי לעולים חדשים ולתושבים חוזרים, ייעוץ בנושא חוק עידוד השקעות הון, פניות לקבלת החלטות מיסוי ומתן חוות דעת מקצועיות בסוגיות מס שונות. לייעוץ, מידע ותאום, ניתן לפנות למזכירות מחלקת המסים במשרדנו, בטלפון 03-7919104.