דגשים והערכות לקראת סוף שנת המס 2021 ותחילת שנת המס 2022 לידיעון המלא - לחץ/י כאן לידיעון המלא - לחץ/י כאן

דגשים והערכות לקראת סוף שנת המס 2021 ותחילת שנת המס 2022

לידיעון המלא - לחץ/י כאן

דגשים והערכות לשנת המס הבאה

 

לקוחות וידידים יקרים,

אנו מתכבדים להביא בפניכם עלון מידע הכולל סקירה וסיכום של שנת המס 2021, שכידוע הייתה שנה יוצאת דופן ורבת תהפוכות, וכן הערכות לקראת תחילתה של שנת המס 2022.

כבכל שנה, עלון המידע יכלול פירוט באשר לשיעורי המס העדכניים, סוגיות שונות אותן נדרש לבחון מדי שנה וכמובן עדכונים באשר לאירועים שונים שאירעו בשנה החולפת ואשר יש בהם כדי להשפיע על מערכת המס בישראל, ובכלל כך:

  • במישור החקיקתי – בניגוד לשנים האחרונות, בשנה שחלפה חלו שינויים מבחינת חקיקת המס,  ובפועל אף היו צפויים שינויים רבים יותר במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית. נציין, כי בין היתר היו צפויים שינויים בנושא חוק האנג'לים (חוק לעידוד תעשייה עתירת ידע), מיסוי שותפויות וקרנות השקעה, חובת תשלום מע"מ ביבוא שירותים דיגיטליים ועוד. בסופו של יום, שינויי החקיקה העיקריים שחלו היו בחוק עידוד השקעות הון בכל הנוגע לחלוקת רווחים כלואים; תיקון סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה בנוגע לפטור ממס לנכים ולעיוורים, וכן הפחתת תקרת הסכומים בחוק לצמצום השימוש במזומן והטלת סנקציות על אנשים פרטיים.
  • במישור הפסיקה – במסגרת פסיקות חדשות של בתי המשפט עמדו למבחן סוגיות שונות, וביניהן הורשת הפסדים, מכירת מוניטין אישי, חיוב חברה משפחתית בדמי ביטוח לאומי בגין כלל הכנסותיה, שליחות ומתן גילוי בדיווחים לרשות המסים ועוד.
  • במישור המיסוי הבינלאומי – צפויים לחול שינויים רבים ומהותיים בקשר עם הוראות שונות בפקודת מס הכנסה העוסקות במיסוי בינלאומי, וזאת בהתאם להמלצות הועדה לרפורמה במיסוי הבינלאומי בישראל.

בעקבות התאוששות המשק ממשבר נגיף הקורונה (Covid-19), שעדיין נותן את אותותיו על חיינו, ניתן לראות כי בשנת 2021 חלה צמיחה בהכנסות ממסים. יחד עם זאת, המדינה עדיין פועלת כדי להאיץ את ההתאוששות הכלכלית, והדבר בא לידי ביטוי, בין היתר, עם אישורו של תקציב המדינה וחקיקתו של חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו- 2022), התשפ"ב-2021, אשר נועד, בין היתר, לקבוע הוראות לשימור מדיניות פיסקלית אחראית, לעמוד בתקרת הגירעון ולהגדיל את הכנסות המדינה, תוך חיזוק הצמיחה במשק, שינוי סדרי העדיפויות הלאומיים וצמצום הפערים בהתאם ליעדי התקציב.

אנו מקווים שידיעון זה יהיה בידיכם לכלי ולעזר בבואכם לקבל החלטות עסקיות; בבואכם לדווח על עסקאות ופעולות שונות לרשויות המס; ואף לשם התעדכנות שוטפת בסוגיות המס השונות.

שתהיה לכם שנה אזרחית מצוינת, ואנו נשמח להמשיך ולעמוד לרשותכם למתן ייעוץ וכל מידע נוסף שיידרש גם בשנה הקרובה.

 

מחלקת המיסים במשרדנו מעניקה שירותים מקיפים בתחומי המיסוי המקומי והבינלאומי, ובכלל כך: ייעוץ בבחירת מבנה ההתאגדות האופטימאלי, ייעוץ וליווי בעסקאות מקומיות ובינלאומיות, שינויי מבנה (מיזוגים ופיצולים), ייעוץ בתחום המיסוי הבינלאומי, מיסוי נאמנויות והקלות במיסוי לעולים חדשים ולתושבים חוזרים, ייעוץ בנושא חוק עידוד השקעות הון, פניות לקבלת החלטות מיסוי ומתן חוות דעת מקצועיות בסוגיות מס שונות. לייעוץ, מידע ותאום, ניתן לפנות למזכירות מחלקת המסים במשרדנו, בטלפון 03-7919104.