דגשים והערכות לשנת המס הבאה

לקוחות וידידים יקרים,

כבכל שנה, אנו מתכבדים להביא בפניכם עלון מידע הכולל סקירה תמציתית של סוגיות שונות ועדכונים מהשנה החולפת.

השנה, מצאנו לנכון להביא בפניכם מספר נושאים וסוגיות בוערות, אשר יש בהם כדי להשפיע על התנהלות נבונה בשנת המס הבאה, ויאפשרו את היערכותכם המיטבית לקראת שנת המס 2023, ובכלל כך –

  • נעמוד על היתרונות והחסרונות ברכישת דירה על ידי חברה, תוך התייחסות להשלכות ולחשיפות המס הכרוכות בכך בהקשר עם הוראות סעיף 3(ט1) לפקודה;
  • נדון בסמכותה של רשות המיסים ‏להורות ‏על ‏חלוקת ‏רווחים מכוח  סעיף ‏77 לפקודת מס הכנסה, בחברות בהן נצברו רווחים לאורך זמן מבלי שחולקו;
  • נסקור בתמציתיות את נושא מיסוים של מטבעות מבוזרים;
  • נתייחס לנושא הפחתת נכסים בלתי מוחשיים לצרכי מס;
  • נסקור את עיקרי תיקון החקיקה בתחום מחירי העברה בקשר עם עסקאות רב לאומיות;
  • ונדון בהשלכות המס בתחום נאמנויות ושליחות לאור הפסיקה העדכנית;

אנו סמוכים ובטוחים שעלון המידע יהא לכם לעזר בבואכם לקבל החלטות עסקיות וכן יספק מידע בכל הנוגע לדיווחים שוטפים לרשות המיסים בקשר עם הפעילות העסקית.

RSM
מחלקת המיסים במשרדנו מעניקה שירותים מקיפים בתחומי המיסוי המקומי והבינלאומי, ובכלל כך: ייעוץ בבחירת מבנה ההתאגדות האופטימאלי, ייעוץ וליווי בעסקאות מקומיות ובינלאומיות, שינויי מבנה (מיזוגים ופיצולים), ייעוץ בתחום המיסוי הבינלאומי, מיסוי נאמנויות והקלות במיסוי לעולים חדשים ולתושבים חוזרים, ייעוץ בנושא חוק עידוד השקעות הון, פניות לקבלת החלטות מיסוי ומתן חוות דעת מקצועיות בסוגיות מס שונות. לייעוץ, מידע ותאום, ניתן לפנות למזכירות מחלקת המסים במשרדנו, בטלפון 03-7919104.