עמותות ומלכרים

בחודש פברואר 2015, נכנס לתוקפו תיקון מספר 25 לחוק החברות, אשר אושר בכנסת ביום 29.7.14. התיקון לחוק מהווה, באופן עקיף, גם תיקון לחוק העמותות ומהווה מהלך נוסף שנועד להדק את הממשל התאגידי ולחזק את גופי הבקרה והביקורת בעמותות ובחברות לתועלת הציבור (חל"צ). התיקון בחוק מרחיב את סמכויות הפיקוח והביקורת של ועדת הביקורת ומחזק את מערך הבקרה והפיקוח על עמותות וחברות לתועלת הציבור באופן הדומה לזה הקיים בחברות ציבוריות.

אנו מציעים מגוון שירותים ייחודיים למגזר העמותות והמלכ"רים, ופועלים כל העת לפתח שירותים חדשים ומתקדמים, אשר יסייעו לעמותות ולמלכ"רים להתמודד עם האתגרים הניהוליים והעסקיים העומדים בפניהם, תוך שימוש מושכל במשאבים העומדים לרשותם.

השירותים המוצעים:

 • שירותי ביקורת, דוחות כספיים, שירותים שוטפים ומתן פתרונות לסוגיות מיוחדות.
 • הכנה, פיקוח, בקרה ומעקב על תקציבים.
 • שירותי מיסוי – תכנון מס מוקדם ומתן שירותי מיסוי שוטפים.
 • שירותי ביקורת פנימית וניהול סיכונים.
 • כתיבת נהלים.
 • טיפול וייצוג בפני רשויות המס.
 • סיוע בקבלת מעמד מוכר לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
 • סיוע בקבלת מעמד מוכר לעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה)
 • סיוע בקבלת המוסד כחבר בני אדם לעניין סעיף 1(3) לחוק מס הכנסה (פטור על הכנסה מהשכרת דירות)
 • בנייה וליווי של תכניות הבראה לתאגידים
 • סיוע בהכנת בקשות לקבלת תמיכה מגופים ממשלתיים ואחרים.
 • כתיבת תכניות הפעלה למלכ"רים.