RSM Shiff Hazenfratz Co
Languages

Languages

בוקר עסקי 03.09.18

ב- 3/9/2018   קיימה פירמת רואי החשבון RSM  שיף הזנפרץ ושות' מפגש לקוחות והרמת כוסית לשנה החדשה.

המפגש עסק בנושאים אישיים ומשפחתיים ובמסגרתו  ניתנה הרצאה מפי עו"ד רם גמליאל בנושא של ייפוי כוח מתמשך.

ייפוי כוח מתמשך הינו תכנית מגירה לקרות אירוע של חוסר כשירות לקבלת החלטות (זמנית או קבועה) ולמעשה מחליף את הצורך העתידי במינוי אפוטרופוס (על כל המשתמע מכך). ייפוי כוח מתמשך, בניגוד לכלים האחרים הקיימים בחוק, כפוף להנחיות שנותן מייפה הכוח מראש והוא אשר קובע את מרבית הכללים והתנאים. בנוסף, ייפוי כוח מתמשך הינו כלי חשוב בניהול סיכונים משפטיים ופיננסיים אישיים כאשר הוא מאפשר Contingency plan למצבי חירום בהם לא תוכלו לקבל החלטות תוך כניסה לתוקף כמעט מידי של "ממלא מקום" לקבלת החלטות (כלכליות, אישיות ורפואיות) ובכך לשמור על רציפות יכולת קבלת החלטות עדיפה.

כמו כן , רו"ח (עו"ד) רוני שרייטר , שותפת המיסים של RSM שיף הזנפרץ ושות' רו"ח העבירה הרצאה אודות היבטי המס בסוגיות של מעבר בין דורי.

לתמונות מהמפגש


מצגות המפגש

?איך נוכל לסייע לך

צור עמנו קשר עוד היום בטלפון 03-7919111 או שלח לנו שאלות, תגובות או הצעות.

צור קשר