רו"ח ראובן שיף: חידוש נוהל 'גילוי מרצון' הינו חלון הזדמנות נוסף

חלק גדול מההון הבלתי מדווח, הנמצא הן בארץ והן בחו"ל, מקורו אינו בפעילות "עבריינית" אלא נובע בעיקר מחוסר ידיעת החוק ובעיקר בשל שינויי החקיקה התכופים שחלו בעשור האחרון.

לאחרונה הודיעה רשות המסים על חידושו של נוהל גילוי מרצון והוראת השעה על בקשות לגילוי מרצון. מטרת הנוהל והוראת השעה הינה לעודד נישומים (עוסקים יחידים ובעלי תפקידים בתאגידים שעברו עבירות על חוקי המס השונים), לתקן את דיווחיהם ולדווח נתוני אמת. 

רשות המסים, בתאום עם פרקליטות המדינה, לא תנקוט בהליכים פליליים כנגד מי שיבצע גילוי מרצון בתנאים שנקבעו.

רו"ח ראובן שיף, שותף מנהל בפירמת שיף הזנפרץ ושות' רואי חשבון אומר:

"אף אחד לא אוהב לשלם מסים! בין אם זה אדם פרטי או תאגיד עסקי, אשר על כן רשויות המס במדינות המערביות וביניהן גם מדינת ישראל, משקיעות מאמצים ומשאבים רבים על מנת להקטין את היקפי העלמות המס. אני מברך את רשות המסים ואת משרד המשפטים כשהחליטו על חידושו של נוהל גילוי מרצון ומתן חלון הזדמנות נוסף להגיד בקשות על גילוי מרצון".

"המהלך הקודם של נוהל גילוי מרצון היה מאד מוצלח, שכן מעבר לכך שנגבה מס בסכום של כ- 3 מיליארד שקל הרי ש'הוכשר' הון מסך של כ- 20 מיליארד שקל שפירותיו יבואו לידי ביטוי בשנים הבאות".

רו"ח שיף מוסיף כי "למיטב ידיעתי, חלק גדול מההון הבלתי מרווח, הנמצא הן בארץ והן בחו"ל, מקורו אינו בפעילות "עבריינית" אלא נובע בעיקר מחוסר ידיעת החוק ובעיקר בשל שינויי החקיקה התכופים שחלו בעשור האחרון: בתחילת שנות האלפיים, התיר החוק לתושבי ישראל להחזיק נכסי נדל"ן ונכסים פיננסיים בחו"ל, שפירות ההכנסה מהם לא היו חייבים במס בישראל".

"אולם, ב- 2003 חל שינוי בשיטת המס הישראלית, שמהותו היא כי המיסוי יהיה פרסונאלי ולא עוד טריטוריאלי לפי החוק שהיה קיים במשך שנים רבות עד לאותו מועד. קרי, שיטת המס הפכה משיטה טריטוריאלית לפיה חבות המס הינה לפי מיקומו של ההון, לשיטה פרסונאלית לפיה חבות המס נקבעת על פי מקום התושבות של הנישום. כלומר, מאותו מועד חבותו במס של כל נישום ונישום תהיה בין אם ההון והנכסים נמצאים בישראל ובין אם מחוצה לה".

"יתירה מכך, העידן הדיגיטלי בו אנו חיים היום מעניק משנה תוקף לפריסה הגלובלית של עסקים בעולם ומסייע לרשויות האכיפה להפוך את הנסיבות לנגישות יותר היות וניתן לחשוף כמעט כל מידע, מה שגורם לכך שמדינות האוספות מידע הן גם מעניקות מידע.

מסתבר כי במקרים רבים קיימות לרשויות המס במדינות רבות יכולות מודיעין טובות המקנות להן אפשרות לברר מהיכן נובעים מקורות ההון והכנסות של אזרח זה או אחר".

"זאת ועוד, שיתוף הפעולה והחלפת מידע שבין מדינות הולך ומעמיק וקורא לכל המדינות החברות בו, להחליף ביניהן מידע באופן גורף מה שמקטין את אלמנט הסודיות מצד אחד, ומגדילה משמעותית את הסיכון לחשיפת ההון וההכנסות מול רשויות המס, מצד שני".

"אני סבור כי, המגמה שאנו עדים לה היום בעולם לפיה מועבר מידע בין רשויות במדינות הוא נכון וראוי וארצות הברית שמובילה קו מאד נוקשה בנושא של איסור הלבנת הון היא הסמן הימני של הטרנד. כמו כן, הבנקים בשוויץ שהיו מועזי סודיות לוחצים כיום על לקוחותיהם להכשיר את ההון המופקד אצלם או לחילופין לוחצים על הלקוחות לסגור לאלתר את החשבונות".

"אני סבור כי, זוהי שעת רצון לאותו ציבור רחב שלא דיווח על הון פיננסי או ריאלי וכן על אותן הכנסות שצבר מכך לכפר על מעשיו ללא כל סנקציה פלילית. כמובן חשוב מאוד להיעזר ולהיוועץ באנשי מקצוע טובים על מנת שתהליך יעבור בצורה נכונה ומקצועית", אומר שיף.

רו"ח ראובן שיף הינו שותף מנהל וממייסדי שיף הזנפרץ ושות' רו"ח, נשיא לשכת רואי חשבון לשעבר. פירמת RSM שיף הזנפרץ ושות' רו"ח מעניקים ליווי מקצועי גם בהליך של גילוי מרצון כמו גם בשירותים נוספים בתחומים של מיסוי מקומי ובינלאומי. מאמר זה מטרתו להביא לידיעתכם מידע מקצועי בסוגיות שהוזכרו לעיל ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי.

 

מאמר אשר פורסם ב- 12/1/18 בעיתון המודיע מאת אברהם גרובייס.

?איך נוכל לסייע לך

צור עמנו קשר עוד היום בטלפון 03-7919111 או שלח לנו שאלות, תגובות או הצעות.

צור קשר