RSM Shiff Hazenfratz Co
Languages

Languages

מגזין חודשי 4.4.17

כתבות ופרסומים 

 • ראיון עם רו"ח ראובן שיף  בנושא: גביית יתר על ידי רשות המיסים - האם נכון להפחית מע"מ או מס הכנסה, אשר שודר בתכנית הכלכלית של גלי צה"ל ב- 3.4.2017 (לראיון לחץ/י כאן - החל מהדקה ה-00: 11  ועד  דקה 16:30).

 

 • "הפוליגרף ככלי מסייע בעבודת המבקר הפנימי הלכה למעשה" –  מאמר פרי עטו של רונן ארצי,  MA , שותף במחלקת הביקורת הפנימית של משרדנו.

המאמר פורסם במגזין של איגוד המבקרים הפנימיים IIA  לחודש אפריל 2017. (למאמר המלא לחץ/י כאן ).

 

 • " איך תופרים את חליפת המימון האופטימלית לחברות ה-Middle Market " -  מצגת שנשא רו"ח אלי אמרוסי בכנס The Middle Market Boost , שנערך בשיתוף התאחדות התעשיינים, הבורסה לני"ע ואיגוד החברות הציבוריות (למצגת לחץ/ י כאן).
 • לתמונות מהאירוע :
 • תמונה 1
 • תמונה 2 
 • תמונה 3 

 

עדכונים והודעות 

 • דחיית מועדי דיווח ותשלום למס הכנסה ומע"מ -   

הנהלת רשות המסים הודיעה על דחיית מועד הגשת הדיווח והתשלום התקופתי בגין מקדמות מס הכנסה, ניכויים ומע"מ עד ליום 24.4.2017. להודעה לחץ/י כאן.

כמו כן, הודיע מנהל רשות המסים, כי בנוגע לדיווחים התקופתיים בגין מקדמות מס הכנסה, ניכויים ומע"מ באמצעות האינטרנט, יוארך המועד לדיווח ולתשלום עד ליום 19 בכל חודש בשעה 18:30 (במקום ה- 15 בכל חודש), וזאת עד לתום שנת 2017 ׁ(להודעת רשות המסים – לחץ/י כאן).

 

 • ביטול, שלילה ואי חידוש דרכונים אמריקאים בגין אי תשלום מס

רשות המסים האמריקאית (IRS) הודיעה לאחרונה, כי מחלקת המדינה לא תנפיק, תחדש או לחילופין תבטל דרכונים אמריקאים של אזרחי ארה"ב בעלי חבות במס בסך כולל של 50,000$ ומעלה - מהלך שמטרתו לסייע לרשויות בארה"ב למנוע או לצמצם את תופעת אי הדיווח ואי תשלום המס בידי אזרחים אמריקאים.

 

פסיקה 

 • פס"ד ב.ד. מיקוד תקשורת ובטחון – לא ניתן להוכיח שווי הטבה בשל העמדת רכב לשימוש פרטי באופן שונה מהקבוע בתקנות -

 המערערת, חברה פרטית הרשומה בישראל, עוסקת בהתקנת מערכות אלקטרוניות ובהן מערכות גילוי אש ועשן, מערכות כיבוי מים וכדומה. במסגרת פעילותה מעניקה המערערת שירותי תחזוקה של המערכות הללו, לרבות תמיכה טכנית ומקצועית סביב השעון. לצורך זמינות העובדים למתן השירות הנדרש, העובדים נהנים מרכב צמוד בו הם רשאים לעשות שימוש פרטי מחוץ לשעות העבודה. העמדת רכב לשימוש האישי של העובד, הינו הטבה ששוויה מהווה הכנסת עבודה אצל העובד במובן סעיף 2(2) לפקודה.

בתיק זה חלוקים הצדדים על דרך חישובה של ההטבה המוענקת לעובד, כלומר כיצד יחושב שווי השימוש ברכב שהועמד לרשותו הפרטית של העובד; האם יחושב אך ורק על פי האמור בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ"ז – 1987 (להלן: "התקנות"), או שמא רשאים העובד, או המעביד המנכה מס במקור מהכנסת העובד, להוכיח כי שווי השימוש שונה מהקבוע בתקנות אלו. כמו כן, וככל שייקבע כי רשאים העובד והמעביד להוכיח שווי הטבה שונה מהקבוע בתקנות, מתעוררת בין הצדדים מחלוקת בשאלה האם הנתונים הנצברים אצל מעביד באמצעות תכנת Save Tax המותקנת ברכבים ובעסק, יכולים לשמש בסיס לקביעת שווי אחר של ההטבה. בית המשפט המחוזי דחה את הערעור מכמה טעמים: ראשית, בית המשפט שוכנע, כי המחוקק בחר לקבוע את שווי ההטבה שתיזקף לעובד בשל העמדת רכב לשימושו הפרטי על פי נוסחאות שנקבעו בתקנות השווי. נוסחאות אלו אינן מקימות חזקה הניתנת לסתירה והמחוקק לא התיר לנישומים להוכיח את שווי ההטבה בדרכים אחרות; כמו כן, בית המשפט לא שוכנע, כי נפל פגם בתקנות המצדיק את פסילתן בשל אי סבירות. בית המשפט הוסיף, כי גם אם ניתן היה להוכיח שווי שימוש השונה מהחישוב על פי תקנות השווי, הרי שאין במערכת ה- save tax שהותקנה על ידי המערערת די כדי לקבוע שווי שכזה [ע"מ 34518-01-15 ב.ד. מיקוד תקשורת ובטחון בע"מ נ' פקיד שומה חיפה – לפסק הדין לחץ/י כאן .

 

 • פס"ד סעד – בית המשפט  העליון פרסם עדכון בנושא היטל בגין עובדים זרים ונקודות זיכוי -

בית המשפט העליון דן במספר ערעורים שהוגשו באשר לשאלת החבות בהיטל עובדים זרים ובשאלת הזכאות לנקודות זיכוי בנוגע למסתננים מאריתריאה וסודן, אשר נכון לעת הזו הוחלט שלא להוציאם מישראל בשל הנסיבות בארצות מוצאם והם מחזיקים ברישיון לפי סעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל. בית המשפט העליון ציין את העובדה, כי נוכח מעמדם של המסתננים, לא נאכפים כנגדם החוקים בנוגע לשהייה בישראל ולעבודה בתחומי המדינה בהיעדר היתר, והם מצויים, מטבע הנסיבות, במצב "אנדרוגני" ועמום. שכן, מחד גיסא לא הוכרו כפליטים, עובדה אשר הייתה משחררת את מעסיקיהם מחובת תשלום היטל עובדים זרים; ומאידך גיסא, לא הותר להם מפורשות לעבוד בישראל. מסתננים אלה אינם עובדים זרים "רגילים" שלגביהם חל ההיטל, ומנגד, על פניו, הם גם אינם תושבים, אף כי נטען בפני בית המשפט כי נכון לעת זו יש לראותם כתושבים נוכח העובדה שמרכז חייהם בישראל. בית המשפט ציין, כי ייתכן שה"עמימות המצבית" של המסתננים מצדיקה מציאת דרך ביניים בעניינם. לפיכך, נקבע כי על המדינה למסור הודעתה בנושא עד ליום 10.5.2017, ולאחר שתתקבל תגובת הצדדים האחרים להודעה, יחליט בית המשפט באשר להמשך הטיפול בערעורים אלה [ע"א 4946/16 שלמה סעד ואח' נ' פקיד שומה אשקלון ואח' – להחלטת בית המשפט העליון לחץ/י כאן .

?איך נוכל לסייע לך

צור עמנו קשר עוד היום בטלפון 03-7919111 או שלח לנו שאלות, תגובות או הצעות.

צור קשר