מגזין 25.2.20

 

 

Newsletter-thumbnail-image.jpg

 

כתבות ופרסומים

 

 • "מיזוג בין משרד RSM שיף הזנפרץ ושות' רו"ח ובין משרד א. היימן בחיפה" מעריב , 1.1.2020- לכתבה נא לחץ/י כאן
 • "משרד RSM שיף הזנפרץ ושות' רו"ח קיבל אות הוקרה והערכה מהבנק העולמי" מעריב,25.2.20- לידיעה לחץ/י כאן

 

עדכונים והודעות

 

 • עמדות חייבות בדיווח – שנת 2019 -

בשנת 2019 פורסמו 22 עמדות חדשות בתחום מס ההכנסה בלבד (לא פורסמו עמדות חדשות בתחומי המע"מ והמכס). העמדות החדשות שפורסמו מתווספות לעמדות החייבות בדיווח שפורסמו החל משנת 2016 ואילך. העמדות החדשות כוללות עמדות בנושא חישוב רר"ל (רווחים ראויים לחלוקה), מיזוגים, שיעורי החזקה וחלוקת דיבידנד לבי תושב חוזר ותיק או עולה חדש בחברה נשלטת זרה ו/או בחברת משלח יד זרה, נאמנויות שבהן "תושב מוטב" (תושב חוזר ותיק, עולה חדש, תושב חוזר) ועוד [את העמדות שהתווספו ניתן למצוא באתר רשות המסים בקישורית - https://www.gov.il/BlobFolder/policy/tax-report-station-2019/he/IncomeTax_ReportStation_2019_tax-report-station-2019itc_2.pdf].

 

 • הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 1/2020 – עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה -  

עם כניסתה של שנת המס 2020, בוצעו עדכונים של הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה, כפי שפורסמו במסגרת הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 1/2020. ולהלן עיקריהם:

דירת מגורים יחידה

יחיד תושב ישראל הרוכש דירת מגורים יחידה, יחויב במס רכישה לפי המדרגות הבאות:

 • על חלק השווי שעד 1,744,505 ש"ח – לא ישולם מס;
 • על חלק השווי העולה על 1,744,505 ש"ח ועד 2,069,205 ש"ח – 3.5%;
 • על חלק השווי העולה על 2,069,205 ש"ח ועד 5,338,290 ש"ח  - 5%;
 • על חלק השווי העולה על 5,338,290 ש"ח ועד 17,794,305 ש"ח – 8%;
 • על חלק השווי העולה על 17,794,305 ש"ח – 10%.

 

דירת מגורים (שאינה דירה יחידה)

 

 • על חלק השווי שעד 5,340,425 ש"ח – 8%;
 • על חלק השווי העולה על 5,340,425 ₪ - 10%.  

 

בנוסף כוללת הוראת הביצוע התייחסות להקלות ל"עולה", לרוכש משק חקלאי ועוד.

 

(להוראת הביצוע במלואה – לחץ/ י כאן).

 

 • פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בגין העסקת עובד זר בסיעוד –    

המוסד לביטוח לאומי פרסם איגרת למעסיק עובד זר לצורך טיפול סיעודי, לפיה החל מחודש ינואר 2020, מעסיק עובד זר, שיש לו היתר מרשות האוכלוסין וההגירה להעסקת עובד זר לצורך טיפול סיעודי, יהיה פטור מדיווח ותשלום דמי ביטוח על השכר שהוא משלם באופן פרטי לעובד הזר, עד לסכום של 5,500 ₪ בחודש. יודגש, כי הפטור ניתן למעסיק הסיעודי, גם אם אינו מקבל קצבה מהביטוח הלאומי או מכל גורם אחר. ככל שהשכר אותו משלם המעסיק באופן פרטי עולה על סך של 5,500 ₪, יהא על המעסיק לדווח ולשלם דמי ביטוח לאומי בשיעור של 2% מהשכר החייב בתשלום, כלומר רק על הפרש השכר שמעל 5,500 ₪. הזכאות לפטור כפופה לשני תנאים מצטברים: המעסיק פתח בביטוח לאומי "תיק מעסיק עובד במשק בית" והשכר משולם בהעברה בנקאית לחשבון הבנק של העובד הזר או בהמחאה על שם העובד הזר המופקדת בחשבונו (לאגרת המוסד לביטוח לאומי – לחץ/י כאן).

 

פסיקה

 

 • פס"ד רפאל נחושתן ואח' – נישום מייצג בחברה משפחתית חייב בדמי ביטוח בגין כלל הכנסות החברה המשפחתית –

פסק הדין ניתן בהתייחס למספר תובענות שהוגשו ע"י תובעים שכולם בגדר "נישום מייצג בחברה משפחתית", כאשר עניינו של ההליך הינו בהתייחס לשאלת החבות בדמי ביטוח לאומי בגין הכנסות חברה משפחתית כפי שדווחו למס הכנסה, גם אם סוג ההכנסה פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי באם היה מדובר בהכנסה בידי יחיד.

הרקע - סעיף 373א לחוק הביטוח לאומי קובע, כי החל משנת 2008, הכנסה המופקת ע"י חברה משפחתית המדווחת בדוח השנתי של הנישום המייצג, תחויב בדמי ביטוח לאומי באותה שנת מס (ללא קשר למועד תשלום הדיבידנד). משמע, הסעיף נועד ליצור הקבלה בין מועד החבות בדמי ביטוח לאומי לבין מועד החבות במס עפ"י פקודת מס הכנסה. כתוצאה מכך, נוצר מצב שהכנסות בשיעורי מס מוגבלים שהופקו ע"י חברה משפחתית חויבו בדמי ביטוח לאומי, על אף שבהתאם להוראות סעיף 350 לחוק הביטוח הלאומי הינן פטורות מדמי ביטוח לאומי ככל שהופקו ע"י יחיד. למעשה, נוצר עיוות בין מבוטח המדווח על הכנסות אלה כיחיד (לגביו הן פטורות מדמי ביטוח) לבין מבוטח המדווח על הכנסות אלה שהופקו ע"י חברה משפחתית (לגביהן קיימת חבות בדמי ביטוח לאומי בהתאם לסעיף 373א). נוכח עיוות זה, התנהלו דיונים בין לשכת רואי חשבון לבין הנהלת המוסד לביטוח לאומי. הנהלת המוסד נענתה בחיוב לעמדת לשכת רואי חשבון והחליטה, כי רק החל משנת המס 2014 קיימת חובה בתשלום דמי ביטוח לגבי מבוטחים דיווחו על ההכנסות הנ"ל שהופקו ע"י חברה משפחתית. למעשה, המוסד לביטוח לאומי לא הסכים לבטל את החיובים שנעשו לפני שנת 2014 ומבוטחים חויבו בדמי ביטוח בגין הכנסותיהם שהועברו מהחברה המשפחתית משנת 2013 אחורה ועל כך הוגשו תובענות לבית הדין לעבודה. יצוין, כי בעקבות התובענות נשוא פסק הדין המל"ל שינה שוב את עמדתו והודיע כי בכוונתו לדרוש דמי ביטוח בגין הכנסותיהן של חברות משפחתיות החל משנת 2018 ואילך, משמע כי הפטור שניתן החל משנת 2014 לא יחול עוד-לפסיקה לחץ/י כאן.

 

?איך נוכל לסייע לך

צור עמנו קשר עוד היום בטלפון 03-7919111 או שלח לנו שאלות, תגובות או הצעות.

צור קשר