RSM Shiff Hazenfratz Co
Languages

Languages

מגזין 3.4.19

Newsletter-thumbnail-image.jpg

 

עדכונים והודעות

 

  • גילוי מרצון והסדרת דיווחים בנוגע לנכסים מחוץ לישראל

בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה, על הכנסות מנכסים מחוץ לישראל (נדל"ן, חשבונות בנק וכו'), נדרש לדווח ולשלם מס בהתאם. רשות המסים מאפשרת לנישומים אשר עד היום לא דיווחו כנדרש על הכנסותיהם והונם כאמור לעיל, להסדיר את הדיווחים ואת תשלום המס באמצעות הליך גילוי מרצון המאפשר פניה יזומה לרשות המסים (בהתקיים התנאים הקבועים בנוהל גילוי מרצון) עד ליום 31.12.2019, ובכך להימנע מהליכים פליליים. למחלקת המיסים במשרדנו ניסיון רב בתחום זה והיא מעניקה ליווי מקצועי בהליך של גילוי מרצון, ובכלל כך ייעוץ בבחירת המסלול הנכון, סיוע בהכנת המסמכים והאישורים הנדרשים, הגשת הבקשה ודיונים עם רשויות המס לשם השגת הסדר בדבר סכום המס האופטימלי וטיפול ומעקב בבקשה עד לאישורה  הסופי על ידי רשות המיסים.

 

  • מערכת נתוני האשראי של בנק ישראל -

החל מיום 12.4.2019 תחל לפעול מערכת נתוני האשראי של בנק ישראל. המערכת אוספת נתונים לגבי התחייבויות האשראי של יחידים, אזרחי ותושבי ישראל, וכן לגבי אופן הפירעון של התחייבויות אלה. נתוני המערכת מסופקים ע"י גופים העוסקים במתן אשראי, כגון בנקים, חברות כרטיסי אשראי או נותני אשראי חוץ בנקאיים; וכן ע"י רשויות ציבוריות שונות, כגון כונס הנכסים הרשמי, לשכות ההוצאה לפועל ומדור חשבונות מוגבלים בבנק ישראל.

מטרותיה העיקריות של מערכת נתוני האשראי הינן הגברת התחרות בשוק האשראי הקמעונאי, הרחבת הנגישות לאשראי, צמצום ההפליה במתן אשראי ויצירת בסיס מידע לא מזוהה שימש את בנק ישראל לביצוע תפקידיו.

חשוב לציין, כי כל לקוח הנכלל במערכת יהיה זכאי, על פי חוק, למספר זכויות שמטרתן לשמור על פרטיותו:

  • זכות לקבלת דוח ריכוז נתונים בכל שנה (דוח זה ניתן בחינם וכמו כן קיימת אפשרות לקבלת דוחות נוספים תמורת תשלום);
  • זכות להגבלת מסירת נתוני האשראי – כל לקוח יכול להגביל את מסירת נתוני האשראי הנכללים לגביו במערכת לכל נותני האשראי או לחלקם;
  • זכות להפסקת איסוף של נתוני אשראי – כל לקוח יכול לבקש שנתוני האשראי המועברים לגביו לא יישמרו במערכת נתוני האשראי (יש לשים לב, כי בקשה כזו מוחקת את כל הנתונים הקיימים לגבי הלקוח ועלולה לפגוע ביכולתו בעתיד לקבל אשראי בתנאים מיטביים).

[פרטים נוספים לגבי מערכת נתוני האשראי ניתן למצוא באתר האינטרנט של מערכת נתוני האשראי - https://www.creditdata.org.il/].

 

  • אשרת  E2- אשרת משקיע בארה"ב

לאחר שבע שנים של משא ומתן בין ישראל לארצות הברית, אושר הסכם הדדי בין המדינות, לפיו החל מיום 1.5.2019 יוכל כל ישראלי לקבל אשרת עבודה בארה"ב מסוג E-2, זאת בתנאי שיתחייב להשקיע סכום משמעותי בעסק מסחרי בעל פעילות מסחרית או יזמית ואשר יאפשר יצירת מקומות עבודה לעובדים אמריקאים. בהגדרה אשרת E2 הינה ויזת עבודה זמנית לעבודה בחברות מאושרות וחוקיות בארה"ב והיא מונפקת למשך 5 שנים. יהיה ניתן להאריך את האשרה ללא הגבלה, כל עוד העסק עומד בתנאי הכשירות.

 

פסיקה

 

  • פס"ד פליינג קרגו – מיסוי עסקת מכר נפרד של מניות ושל מוניטין

בבית המשפט העליון נדונו שלושה ערעורים שבמרכזם עומדת שאלת אופן המיסוי של עסקה שהוצגה כמכר נפרד של מניות חברת הבת ושל מוניטין השייך לחברת האם. פליינג קרגו בע"מ ("פליינג קרגו" או "חברת האם"), עסקה החל משנת 1982 ועד לשנת 2000 בשני תחומי פעילות – פעילות שילוח בינלאומית ופעילות בלדרות. בסוף שנת 2000, ביצעה פליינג קרגו שינוי מבנה והקימה שתי חברות בנות, כאשר לאחת מהן הועברו הנכסים הקשורים לפעילות השילוח ולשנייה נכסים הקשורים לפעילות הבלדרות. באוקטובר 2007, נמכרו מניות חברת הבת ובהתאם להסכם המכר פוצלה התמורה בין מכירת המניות לבין מכירת המוניטין של חברת האם. פקיד השומה לא קיבל את פיצול התמורה וקבע, כי התמורה הכוללת התקבלה עבור המניות בלבד. בפסק דין מפורט, קיבל בית המשפט המחוזי את הערעור ברובו, תוך שנקבע כי במסגרת הסכם המכר בשנת 2007 חלו שינויים מהותיים המצביעים על כך שנעשה ניסיון להטמיע את המוניטין שנרכש מחברת האם בחברת הבת, ולפיכך נקבע כי בהסכם המכר נמכרו הן המוניטין והן המניות. בית המשפט העליון אמנם קיבל את ערעורו של פקיד השומה, אך יחד עם זאת קבע, כי בהתקיים תנאים מסוימים, תתאפשר מכירה נפרדת של עסק ושל מוניטין. במקרה דנן, בית המשפט העליון לא התערב בקביעה כי מדובר בעסקה בשני שלבים, אך מצא לנכון להתערב בכל הנוגע לאופן חלוקת התמורה (נקבע, כי חלוקת התמורה שנקבעה בהסכם המכר אינה מייצגת את שווי מוניטין קבוצת פליינג קרגו אשר נמכר במסגרת העסקה, וכי לפי הראיות שהוצגו, הערך שפליינג קרגו הצליחה להוכיח כי יש לייחסו למוניטין הוא נמוך יותר) [ע"א 3136/17 פקיד שומה רמלה נ' פליינג קרגו בע"מ – לפסק הדין לחץ /י כאן].

 

ביטוח לאומי

 

  • חבות בדמי ביטוח לאומי בגין הכנסות מאופציות לעובדים

האם הכנסות ממימוש אופציות לעובדים חייבות בדמי ביטוח לאומי כהכנסה רגילה?

רו"ח שוקי מיניביצקי, שותף בכיר במשרדנו, משיב:

הכנסות ממימוש אופציות לעובדים שאינן במסלול ההוני, דינן כדין כל משכורת אחרת המשולמת לעובד וחובת הניכוי חלה על המעביד.

 

  • חבות בדמי ביטוח לאומי של עולה חדשה

האם עולה חדשה שמקימה עסק בשנה הראשונה לעלייתה חייבת בתשלום דמי ביטוח לאומי בגין רווחיה?

רו"ח שוקי מיניביצקי, שותף בכיר במשרדנו, משיב:

בעיקרון עולים חדשים פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי בשנה הראשונה לעלייתם, אך זאת רק במידה שאין להם הכנסות כלשהן. ככל שקיימת הכנסה מעסק, אזי קיימת חבות בדמי ביטוח לאומי כמו לכל תושב ישראל אחר.

 

 

?איך נוכל לסייע לך

צור עמנו קשר עוד היום בטלפון 03-7919111 או שלח לנו שאלות, תגובות או הצעות.

צור קשר