RSM Shiff Hazenfratz Co
Languages

Languages

מגזין 7.7.19

 

Newsletter-thumbnail-image.jpg

 

עדכונים והודעות 

 • מדריך דע זכויותיך וחובותיך לשנת 2018 -   

רשות המסים פרסמה את מדריך דע זכויותיך וחובותיך לשנת 2018, הכולל, בין היתר, מידע בדבר החייבים בהגשת דו"ח, אופן הגשת הדו"ח ותשלום המס, מידע בדבר פטורים, ניכויים וזיכויים ועוד [את המדריך ניתן למצוא באתר רשות המסים בקישורית – https://taxes.gov.il/Pages/flipbookKnowYourRight2018.aspx].

 

 • דע זכויותיך וחובותיך – מדריך למוכר/רוכש זכות במקרקעין לשנת 2019 -   

רשות המסים פרסמה מדריך למוכר/רוכש זכות במקרקעין  לשנת 2019, הסוקר את הוראות החוק ונהלי העבודה הקשורים למכירת/רכישת זכות במקרקעין, את חובות המוכר והרוכש בכל הקשור להגשת הצהרה ותשלום המס ואת זכויותיהם להקלות ופטורים. כמו כן, המדריך כולל הסברים  לגבי מהות החוק, סוגי המסים החלים בעסקה ואופן חישובם, מועדי תשלום המס ועוד [את המדריך ניתן למצוא באתר רשות המסים בקישורית – https://taxes.gov.il/Pages/KnowYourRightsMasmak2019.aspx].

 

 • אמנות חדשות למניעת כפל מס שנכנסו לתוקף בשנת 2019
 • אמנה למניעת כפל מס עם מקדוניה - ביום 27.5.2019, פורסם צו מס הכנסה הנותן תוקף  לאמנה שנחתמה ביום 9.12.2015 בין ממשלת ישראל לבין ממשלת מקדוניה. האמנה תחול בישראל רטרואקטיבית החל בשנת המס שתחילתה ביום 1.1.2019.
 • - אמנה למניעת כפל מס עם אוסטריה – ביום 20.2.2018, פורסם צו מס הכנסה הנותן תוקף לאמנה שנחתמה ביום 28.11.2016 בין ממשלת ישראל לבין הרפובליקה של אוסטריה.  האמנה תחול בישראל החל משנת המס שתחילתה ביום 1.1.2019.
 • אמנה למניעת כפל מס עם ארמניה – ביום 11.12.2018, פורסם צו מס הכנסה הנותן תוקף לאמנה שנחתמה ביום 25.7.2017 בין ממשלת ישראל לבין הרפובליקה של ארמניה. האמנה תחול בישראל החל משנת המס שתחילתה ביום 1.1.2019.

 

 • בקשת הסכמה לקבלת מידע שיווקי בהתאם לדרישות רגולציית ה -GDPR  כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.
 •  RSM  שיף הזנפרץ ושות' רו"ח מחויבת להגן על הפרטיות המידע הנוגע לנתונים האישיים שאנו שומרים על לקוחותיה, עובדים ואנשים אחרים.

  המשרד עדכן לאחרונה את מדיניות הפרטיות שלו ואת התנאים וההגבלות השימוש כדי לעמוד בדרישות הרגולצייה של האיחוד האירופי להגנה על נתונים ("GDPR"). הקדש זמן מה לקריאת עדכונים אלה, ואל תהסס לפנות אם יש לך שאלות בנוגע לשימוש של החברה בנתונים האישיים שלך.

  הפרטיות שלך והרשות שלך לשימוש בפרטים האישיים שלך חשובים לנו מאוד. על ידי מתן הסכמתך, תמשיך לקבל פרסומים, ידיעון, הודעות דוא"ל שיווקיות והזמנות לאירועים של  RSM שיף הזנפרץ ושות' רו"ח  

  יש בידך את היכולת לבטל את הסכמתך לקבל כל תקשורת שיווקית מהחברה בכל פעם שהחברה פונה אליך. אנא לחץ כאן אם ברצונך לבטל את הסכמתך לקבלת הודעות דוא"ל בתחום השיווק מ- RSM, וידוע שתהיה לך האפשרות לבטל את הרישום בכל עת בלחיצה על הכותרת התחתונה של כל הודעת דוא"ל שנשלח.

  בברכה,

  RSM שיף הזנפרץ ושות' רו"ח 

 • RSM Shiff Hazenfratz & Co.  is strongly committed to protecting the privacy of personal data that we maintain about RSM clients, employees and other individuals.

  The firm has recently updated its Privacy Policy and Terms and Conditions in order to comply with the European Union’s General Data Protection Regulation (“GDPR”).

 • Please take some time to read these updates, and feel free to reach out if you have any questions about the firm’s usage of any of your personal data.

  Your privacy and your permission are extremely important to us. By giving your consent, you will continue to receive relevant thought leadership, publications, newsletter, marketing emails and invitations to RSM events.

  You have the opportunity to opt-out of receiving communications from the firm every time the firms contact you. Please click here if you would like to opt-out of all email communications from RSM, and know that you will have the option to Unsubscribe at any time in the footer of every email we send.

  Regards,

  RSM Shiff Hazenfratz & Co. 

 

פסיקה 

 

 • פס"ד חכם את אור זך, עורכי דין –  הכלל לחישוב שווי השימוש ברכב אינו ניתן לסתירה ומאשרר כי, החישוב ייעשה אך ורק בהתאם לנוסחה הקבועה בתקנות. 

סוגיית אופן חישוב שווי השימוש ברכב שהועמד לרשותו הפרטית של עובד נדונה לאחרונה לא מעט בבתי המשפט. המחלוקת העיקרית במרבית פסקי הדין הייתה האם יש לחשב את שווי השימוש אך ורק על פי האמור בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב, התשמ"ז-1987 ("התקנות") או האם רשאים העובד או המעביד (המנכה מס במקור מהכנסה העובד) להוכיח, כי שווי השימוש שונה מהקבוע בתקנות.

לאחרונה ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בערעור שהוגש על שני פסקי דין שדנו בסוגיה זו. בית המשפט העליון דחה את הערעור לאחר שבחן את לשון התקנות בקובעו, כי התקנות מורות על נוסחה קבועה לחישוב שווי השימוש ברכב ואינן מזכירות דרכים נוספות לחישוב שווי שימוש זה. עוד צוין, כי אין מדובר בניסוח המצביע על חזקה או בניסוח המותיר פתח לאפשרויות חישוב חלופיות. הנוסחה היא ברורה וחד משמעית ואין כל אחיזה לשונית לפרשנות אותה הציעו המערערות. בית המשפט הוסיף וציין, כי אמנם יש לפרש את דיני המס על פי תכליתם, אך גם בחינת תכלית ההסדר אינה מובילה לתוצאה שונה. שכן, בבחינת ההיסטוריה החקיקתית של התקנות ניתן לראות, כי הובהרה החשיבות של קביעת נוסחה אחידה לצורך קידום תכליות של יעילות, פשטות ובהירות בגביית מס ובכך להביא לקידום התכלית שעניינה העלמת מס. על אף טענת המערערות, הסדר זה אינו חורג מן המקובל בדיני המס, כך למשל לעניין תקנות מס הכנסה לעניין פחת, ותקנות מס הכנסה לעניין שווי שימוש ברדיו טלפון נייד. בסיכומו של דבר נקבע, לעניין סוגיה זו, כי אין לקבל את טענת המערערות שהכלל הקבוע בתקנות יוצר חזקה הניתנת לסתירה [ע"א 4096/18 חכם את אור-זך עורכי דין ואח' נ' פקיד שומה עכו ואח' – לפסק הדין  לחץ/י כאן].

 

ביטוח לאומי

 • חבות בדמי ביטוח לאומי בגין הכנסה מאובדן כושר עבודה

האם קיימת חבות בדמי ביטוח לאומי בגין תשלומי אובדן כושר עבודה?

רו"ח שוקי מיניביצקי, שותף בכיר במשרדנו, משיב:

סעיף 345 לחוק הביטוח הלאומי קובע, כי יראו את הכנסתו השנתית של מי שאינו עובד ואינו עצמאי כהכנסתו מהמקורות המנויים בסעיף 2 לפקודת מס הכנסה. תשלום בגין אובדן כושר עבודה (על אף היותו חייב במס מכוח סעיף 3 לפקודה), ייחשב כהכנסה החייבת בדמי ביטוח לאומי, שכן המוסד לביטוח לאומי רואה בה כהכנסה מגמלאות בהתאם לסעיף 2(5) לפקודה.

 

 

 

 

 

 

?איך נוכל לסייע לך

צור עמנו קשר עוד היום בטלפון 03-7919111 או שלח לנו שאלות, תגובות או הצעות.

צור קשר