מגזין 8.6.20

newsletter.png

כתבות ופרסומים

  • "מזומן הוא המלך שיעזור לצאת מהמשבר" , מאמר פרי עטו של רו"ח ראובן שיף, אשר פורסם באתר YNET (למאמר המלא לחץ/י כאן).
  • " סכנת הסייבר בעבודה מהבית" , מאמר פרי עטו של רו"ח שלומי בני , שותף ומנהל מחלקת אבטחת  מידע וסייבר , אשר פורסם ב- YNET(למאמר המלא לחץ/י כאן).
  • "קורונה והחברה המשפחתית" , מאמר פרי עטה של תמר אדלר,  MBA מנכ"לית חברת הייעוץ האסטרטגי SMCGroup.  (למאמר המלא  לחץ/י כאן).

 

עדכונים והודעות

  • הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 6/2020 – דחיית תקופות ומועדים בשל תקופת נגיף הקורונה -

רשות המסים פרסמה את הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 6/2020 שענייניה דחיית תקופות ומועדים בשל תקופת נגיף הקורונה. הוראת הביצוע מתייחסת לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הארכת תוקף ודחיית מועדים), התש"ף-2020 ולתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית תקופות בענייני הליכי מס), התש"ף-2020 ("התקנות"), לפיהן אירוע שחל בתקופת תוקפן של התקנות, כלומר ממועד פרסומן ביום 25.3.2020, יידחה המועד האמור לגביו בתקופה נוספת של 3 חודשים, לרבות בכל הנוגע למועדים מסוימים הקבועים בפקודת מס הכנסה ובחוקים נוספים [להוראת הביצוע –לחץ/י כאן].

 

  • דחיית נקיטת אמצעים כנגד חברות מפרות -  

בעקבות שורת הצעדים וההגבלות שהוטלו על אזרחי המדינה כתוצאה מנגיף הקורונה, החליטה רשות התאגידים, במספר פעימות, להקפיא את הליכי ההכרזה על חברות כחברות מפרות חוק והעברת חובות החברות המפרות למרכז לגביית קנסות. נכון להיום, הוקפאו ההליכים האמורים עד ליום 30.6.2020. יחד עם זאת, יצוין, כי בהתאם להודעת רשות התאגידים, אין בהקפאה האמורה כדי לייתר את חובתן של החברות לתקן את ההפרות, וכי החל מיום 30.6.2020 יינקטו הסנקציות כלפי החברות שלא תפעלנה לתיקון ההפרות, וזאת מבלי שתישלח על כך הודעה נוספת [להודעת רשות התאגידים לחץ/י על הקישורית - https://www.gov.il/he/departments/news/corona-easing-corporations].

 

פסיקה

  • פס"ד נחמיה יוסף – דמי שכירות ששולמו לבנים אך יוחסו להכנסת האב כ"בעל העץ"

עניינו של פסק הדין במערער, בעל נחלה במושב, עליה מצוי ביתו ועוד 3 יחידות העומדות להשכרה. אחת המחלוקות שהתעוררה בפסק הדין, נגעה לדמי השכירות הנובעים מהשכרת יחידות הדיור. המערער דיווח על השכרת אחת היחידות בלבד ולא שילם בגינה מס, שכן דמי השכירות היו מתחת לתקרת הפטור ממס הקבועה בחוק. במהלך הדיונים אצל פקיד השומה, התברר כי דמי השכירות בגין שתי היחידות הנוספות שולמו לבניו של המערער, אשר לטענתו היו זכאים לדמי שכירות אלה. פקיד השומה טען מנגד, כי המערער הינו בעל הזכויות במקרקעין עליהם מצויות הדירות, ומשכך המערער הינו הן "בעל העץ" והן "בעל הפרי" (דמי השכירות). בנוסף טען פקיד השומה, כי המערער לא הראה כל הסכם במסגרתו העביר את זכויותיו לבניו. המערער טען, כי במושבים אין זה פשוט להעביר יחידות דיור שנבנות בנחלה ולרשום על שם הבנים, ולכן נהוג להעמיד את הדירות לרשות הילדים שינהגו בהן כבשלהם. לטענתו הדירות נבנו על ידי בניו ודמי השכירות הועברו לחשבונם והם החייבים במס, אך מכוח הוראות הפטור אינם חייבים במס ולכן לא דיווחו על הכנסות אלה. בית המשפט דחה את טענות המערער בקובעו, כי המערער לא הציג כל ראיה לכך שעל אף היותו "בעל העץ", אין לייחס לו את הפירות שעץ זה הניב. המערער לא הציג הסכם בינו לבין בניו, הוא לא טרח להביא לעדות את בניו ואת השוכרים, או לפחות מי מהם, כדי לשפוך אור על העובדות. המערער אפילו לא הציג נתונים מחשבונות הבנק של בניו, אליהם, לטענתו, הגיעו דמי השכירות. מדובר בנתונים בסיסיים, בלעדיהם אין אלא לקבוע כי המערער לא הרים את נטל ההוכחה וכי דין הערעור בעניין זה להידחות. לפיכך, אין חולק כי המערער הוא "בעל העץ" – הזכויות במקרקעין והמחובר להם, ולכן אם הוא ביקש לטעון כי אין לראותו כ"בעל הפרי", שכן הוא ביצע עיתוק של מקור ההכנסה, חובה היה עליו להציג ראיות משכנעות לכך, ומשלא עשה כן יש לחייבו במס בגין דמי השכירות [ע"מ 21361-11-17 נחמיה יוסף נ' פקיד שומה רמלה – לפסק הדין לחץ/י כאן].

 

ביטוח לאומי

 

  • דמי ביטוח לאומי לתושב חוץ המחזיק נכסים בישראל

תושב חוץ המחזיק בתעודת זהות ישראלית, אך מעולם לא התגורר בישראל, משכיר בישראל 15 דירות למגורים שבבעלותו. האם חלה עליו חובה לשלם דמי ביטוח לאומי?

רו"ח שוקי מיניביצקי, שותף בכיר במשרדנו, משיב:

תושב חוץ אינו מבוטח בביטוח לאומי ואינו חייב בתשלום דמי ביטוח, אלא אם יש לו הכנסה מעסק. לפיכך, ככל שבדוח השנתי ההכנסה מהשכרת דירות המגורים תוצג כהכנסה מעסק, אזי תחול עליו חובת תשלום דמי ביטוח כמו כל תושב חוץ שלו הכנסה מעסק בישראל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?איך נוכל לסייע לך

צור עמנו קשר עוד היום בטלפון 03-7919111 או שלח לנו שאלות, תגובות או הצעות.

צור קשר