תוספת מספר 1 להוראת ביצוע מספר 5/2013 – הרפורמה במיסוי דירות מגורים

ביום 15.10.2015, פורסם ברשומות חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(תיקון 82), התשע"ו-2015 (להלן: "התיקון"), שתחולתו הינה רטרואקטיבית החל מיום 1.1.2014. בעקבות התיקון, פרסמה רשות המסים תוספת להוראת ביצוע 5/2013 שעניינה הרפורמה במיסוי דירות מגורים (להלן: "התוספת"), הכוללת התייחסות לתיקון שבוצע, כמפורט להלן:

  • במכירת דירת מגורים מזכה בחישוב לינארי מוטב, שיעור המס על הסכום האינפלציוני החייב יהיה 0%. תיקון זה רלוונטי כאשר יום הרכישה הינו לפני 1.1.1994.
  • בתקופת המעבר שנקבעה בתיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין (בתקופה שבין 1.1.2014 ועד ליום 31.12.2017), ניתן יהיה ליהנות מחישוב לינארי מוטב, גם כאשר מדובר במכירה בין קרובים, כפוף לכך שמדובר בחלוקת עיזבון בין יורשים, שבמסגרתה ניתנה תמורה (בכסף או בשווה כסף) מחוץ לנכסי העיזבון.
  • בנוסף כוללת התוספת הוראות לפעולה בדבר אופן תיקון השומה ומתן החזר המס הנובע מהתיקונים האמורים.

 

[לתוספת – לחץ/י כאן]

?איך נוכל לסייע לך

צור עמנו קשר עוד היום בטלפון 03-7919111 או שלח לנו שאלות, תגובות או הצעות.

צור קשר